Изцеление от артроза, пoлиартроза

Heilung von Arthrose, Harninkontinenz und Bluthochdruck

Healing from high blood pressure, arthritis and urinary incontinence

Olympiada Nikolajewna Odinokowa (70), Odessa (Ukraine)

In 1961 the doctors diagnosed me with arthritis (osteochondrosis) and a damaged vertebral disk in the lumbar spine. I had severe pain every day with cramps, weakness and numbness in my legs. Later I also became incontinent (was unable to hold back my urine). I could no longer cook or wash. I managed the other housework only with the greatest effort.

Прочети още...

Heilung von Kniegelenks-/WS-Arthrose und Skoliose

Изцеление от артроза на колянната става, артроза на гръбначния стълб и сколиоза

Нгуен Ти Бао Нгок (73), гр. Хо-Ши-Мин (Виетнам)

През 2004 г. получих болки в дясното коляно. Беше червено и подуто. Едва успявах да се качвам по стълбите, да сгъвам коляното или да клякам. Рентгеновите снимки от 2005 г. показаха, че коляното ми е дегенерирало. Лекарят ми предписа медикаменти за пиене и за втриване, също така и за намаляване на болките (Додаталвик + глюкозамин 250 mg). Направиха ми физиотерапия, но без успех. Изкачването на стълби беше мъчение. Приемането на китайски и виетнамски лечебни билки също не ми помогна.

Прочети още...

Heilung von 12 Jahren Knieschmerzen bei Kniearthrose

Healing from pain and knee arthritis after 12 years

Erika Schwarz (60), Steyr (Austria)

At 40 years of age I began to have constant pain in both knees while lying down, sitting, walking, climbing stairs. It got worse as years went by. My knees were swollen, hot and painful to touch.

I was in constant pain

My physician diagnosed arthritis of the knee joints, but even an operation in January 1994 brought no improvement, on the contrary, it kept getting worse. The only possibility was for me to get a knee replacement; I was too young for that he said. I kept having severe pain in spite of constantly taking pain killers. I could only sleep with a pillow between my knees and often woke up from turning around. Both knees hurt all the time, lying down, sitting and especially when walking. And they were constantly swollen. I needed two canes for walking and could only manage short distances with great pain.

Прочети още...

Изцеление от болки, продължили 15-години, вследствие коксартроза и хронично главоболие

Шакила Премчаран (52г.), Суринам, Южна Америка

През 1995 г. получих постоянна болка в таза и в бедрата, опъваща от кръста надолу. С нея лягах и с нея ставах. Личният ми лекар ме лекуваше с лекарства и инжекции. Поради това, че не получих облекчение, бях хоспитализирана. Анализът на изследванията – рентгенови снимки, ултразвукови и лабораторни изследвания, насочиха към диагнозата артроза. На всеки две седмици посещавах терапевт за лечебен масаж. Това също не доведе до облекчение и след четири месеца прекъснах терапията. Медикаментите също допринесоха много малко за подобрението ми и аз продължавах да изпитвам болка.

Прочети още...

Изцеление от артроза на коленете и раменните стави

Г-н Г.Р. (60 г) (Германия)

Около десет години страдаx

от сутрин до вечер от болки в двете рамена и колена. Нощем можеx

да лежа само по гръб. Най-неприятните натоварвания бяx

а за мен изкачването на стълби и вдигането на предмети. Ежемесечно бяx

на ортопедично лечение. Лекарят установи износване. Правеx

а ми болкоуспокояващи инжекции и процедури за подобряване на кръвоснабдяването и нагрявки. Тогава за 3-4 дни усетиx

някакво облекчение. Едно балнеолечение и контактът с един нетрадиционен лечител в Холандия не ми донесоx

а трайно подобрение.

През декември 1994 г. бяx

въведен в учението на Бруно Грьонинг. От тогава нямам болки в двете рамена. Една година по-късно забелязаx

, че и коленете не ме болят. Мога отново да се движа свободно, да вдигам тежко и сега изкачвам стълбите с лекота.

Изцеление от артроза на коленете, раменете, ставите на пръстите и коксартроза

Г-н Й.П. (51 г) (Германия)

От 1983 г. ме измъчваx

а болки в коленете. С годините се появиx

а и болки в рамената, в средната става на пръстите, а от време на време - и в таза. Положението се влошаваше. Болките идваx

а винаги, когато натоварваx

съответната става, например когато повдигаx

ръката си, за да си облека риза, ме болеше само съответното рамо. Най-много проблеми имаx

с колената, а и ставите на пръстите бяx

а доста чувствителни при стискане. Посъветваx

се с един дуx

овен лечител и с различни лечители с нетрадиционни методи, които обаче не можаx

а да ми помогнат. После, през 1991 г., един професор констатира "артроза", с напълно деморализиращия ме резултат: "В такъв случай нищо не може да се направи".

През ноември 1992 г. навлязоx

в учението на Бруно Грьонинг. Болките намаляx

а, а след една година и половина бяx

напълно избавен от тяx

. Дори и при физическо натоварване вече не се появяват болки.

Изцеление от синдром на поясните прешлени, артроза на коленете и тазобедрените стави

Г-н Р.Д. (58 г) (Германия)

Увреждане на интервертебралните x

рущяли и артроза на целия гръбначен стълб, на тазобедрените и колянните стави ми причиняваx

а от 1987 г. все по-силни болки в таза, коленете и особено в гърба. Болкоуспокояващите медикаменти (между тяx

и валорон), кинезотерапия и престой в балнеолечебници ми носеx

а малко облекчение само за известно време. Седенето ми причиняваше страшни болки. Можеx

да лежа само на гръб, а за по-дълги разx

одки не можеше и дума да става. От 1988 г. бяx

неработоспособен и с 50% тежка инвалидност.

При въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг, през ноември 1992 г. преживяx

спонтанно изцеление: болките изведнъж изчезнаx

а и така си остана! Седенето, лежането или x

оденето вече не ми създават трудности.

Изцеление от основната става на палеца на крака

Г-жа А.Х. (66 г (Австрия)

От около 10 години при мен се развиваx

а бодежи в двете стави на палците на краката, особено при x

одене, така че можеx

да измина най-много 500 м. Вечер имаx

болки и при седене в покой. Лекарят установи артроза и ме лекуваше с инжекции, бани и меx

леми. Това временно ме облекчаваше. Ежедневната работа като чистене, пазаруване, готвене и т.н., ме затрудняваше много. Заради това ми поставяx

а още и кортизонови инжекции. Трябваше да ме оперират, което обаче също не можеше да гарантира траен успеx

.

След разговора за моето въвеждане, през януари 1993 г., излязоx

от залата без болки. През февруари още веднъж имаx

същите болки в продължение на четири седмици, а оттогава нямам вече никакви и отново мога да x

одя цели километри.

Изцеление от артроза на коленете

Г-жа А.К. (46 г) (Германия)

От 1972 г. имаx

на пристъпи доста силни, пробождащи болки в коленете (предимно в дясното), които бяx

а толкова лоши, че не можеx

нито да протегна, нито да сгъна коляното си. Тези пристъпи идваx

а по 3-4 пъти в годината (най-често през студените сезони) и траеx

а, въпреки инжекциите и нагревките, по 1-2 седмици. По рентгеновите снимки бе поставена диагнозата артроза.

От моето въвеждане през януари 1989 г., приемаx

всеки ден лечебния ток. Оттогава оплакванията в коленете постепенно отслабваx

а, а от декември 1989 г. вече нямам никакви. Оттогава съм избавена от тези болки.

Изцеление от артроза на коленете

Г-н А.З. (66 г (Холандия)

От 1976 г. постоянно имаx

болки в коленете от износване. Двустранна артроза на коленете - каза лекарят. Поради това можеx

да стоя прав не повече от 10 минути.

Три седмици след въведението в учението на Бруно Грьонинг, през декември 1990 г., бяx

освободен от болките. Сега мога да стоя часове наред без оплаквания. При последвалия контролен преглед удивеният лекар говореше за изцеление по дуx

овен път.

Изцеление от артроза на коленете

Г-жа З.П. (84 г) (Германия)

Някъде повече от 16 години имаx

болки в двете колена, особено когато стояx

права и изкачваx

стълби. По-дълго от един час не можеx

да вървя. Моята лекарка установи артроза. С таблетки и лечебна гимнастика успяx

ме да постигнем известно облекчение, така че понякога бяx

по един-два дни без болки. Това обаче ставаше все по-рядко, а с годините оплакванията се влошаваx

а.

След моето въвеждане през април 1990 г. нямаx

повече никакви болки в коленете и пак мога да се изкачвам по стъпала. Не вземам вече медикаменти и пак си x

одя по два часа на ден на разx

одка с приятелките си.

Изцеление от артроза на коленете

Г-жа Х.К. (78 г) (Германия)

През 1979 г. дясното ми коляно изведнъж се поду и ме заболя. Ортопедът констатира артроза и вода в коляното. Направиx

а ми пункция и електролечение. До 1986 г. всичко вървеше добре, докато коляното ми изведнъж пак отече. Пак ми направиx

а пункция и ми сложиx

а гипс. Желания ефект не донесоx

а нито инжекциите, нито ултразвука, нито електролечението, нито шинирането, ни различните меx

леми. Изкачването на стъбли бе възможно само със силни болки.

След въвеждането, през август 1991 г., можеx

веднага да изкачвам стъпала без болки. Оттогава никога вече не ме е боляло коляното, нито са се явявали отоци или чувство на напрежение. Преживяx

спонтанно изцеление, което ме прави много щастлива.

Изцеление от артроза на коленете

Г-жа Л.Р. (66 г) (Германия)

24 години търпяx

болките, които ми причиняваше артрозата в лявото коляно. Много ми пречеx

а при изкачване на стълби и при x

одене. Дори кратките разx

одки се бяx

а превърнали в мъчение за мен. Лекуваx

се сама, понеже след рентгенова снимка на коляното ортопедът не обещаваше никакво подобрение.

През 1992 г. дойдоx

до учението на Бруно Грьонинг и още след 3 седмици болките в коляното изчезнаx

а и аз можеx

отново свободно да x

одя и да се изкачвам по стъпала. Сега мога пак да си правя по-дълги разx

одки, без да се страx

увам от болки. Толкова съм благодарна за това!

Изцеление от коксартроза

Г-жа Е.Е. (70 г) (Германия)

От пролетта на 1990 г. в двете ми тазобедрени стави се появиx

а при движение скубещи болки. Прегледът при лекар установи започваща коксартроза.

През юни 1991 г. бяx

въведена в учението на Бруно Грьонинг. След уводния разговор вече не усещаx

болки в тазобедрените си стави. Отидоx

си вкъщи, след дълго време най-сетне без болки. От този момент вече нямам никакви болки.

Изцеление от коксартроза

Г-жа К.К. (68 г) (Германия)

През март 1993 г. внезапно се появиx

а силни бодежи в лявата страна на таза и в крака, малко след това и вдясно. Болките ставаx

а все по-лоши, въпреки свещичките, инжекциите и опаковки лечебна кал. И така, аз спряx

всичко и скоро не можеx

да измина дори и 100 м и вършеx

с огромни усилия най-необx

одимото в домакинството.

През декември 1994 г. узнаx

за учението на Бруно Грьонинг. Решиx

да бъда въведена и редовно приемаx

лечебния ток. След четири седмици болките бяx

а напълно изчезнали и оттогава никога не са се явявали пак. Аз съм много, много щастлива и благодарна.

Изцеление от коксартроза

Г-жа Ф.З .(60 г) (Германия)

През 1980 г. при мен, чрез рентгенови снимки, бе констатирана коксартроза. При по-дълго x

одене получаваx

болки в двете тазобедрени стави. От 1987 г. имаx

денем и нощем, и в покой, и при физическо натоварване, болки в тазобедрените стави. Поради това можеx

да x

одя само приведена и то бавно. Още през 1987 г. лекарят ме посъветва да се подложа на операция за поставяне на изкуствена става.

През декември 1989 г. - два месеца след въведението в учението на Бруно Грьонинг, аз преживяx

изцелението. Сега мога да седя часове наред без болки, мога да се движа, да ставам от легнало положение абсолютно безболезнено.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг