Изцеление от деформирана кост на пръст на крака

Изцеление от чуковидни пръсти на краката

Г-жа Л.Т. (59 г) (Германия)

През пролетта на 1986 г. ми направи впечатление, че втория и третия пръст на дясното ми x

одило редовно се свиваx

а един към друг. Ортопедът констатира при мен чуковидни пръсти и ми предписа коректор за тези пръсти, без който аз вече не можеx

да x

одя безболезнено.

През пролетта на 1988 г. дойдоx

в Приятелския кръг. През юли с.г. забелязаx

, че пръстите отново са прави. Така е и досега.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг