Изцеление от артрит, полиартрит

Heilung von Arthritis und Depressionen

Healing from arthritis and depressions

Richard Leo (61), Buffalo (USA)

At 21 I was diagnosed as having arthritis in the region of the cervical spine, as a result of which I couldn't turn my head. When with great effort I did turn my head I could hear a loud grinding in the calcified joints.

Прочети още...

Heilung von chronischer Polyarthritis

Dagmar M. (34), Deutschland

[1] Anfang 1988 traten bei mir erstmals Schmerzen in den Fußgelenken auf. Diese verschwanden nach dem Wechsel zu offenen Schuhen wieder. Während meiner Schwangerschaft im Frühjahr 1988 traten erneut Schmerzen in den Hand- und Kniegelenken auf. Ende September kamen Schmerzen im Nacken und in den Fingern, Knien und Handgelenken dazu, und einige Zeit später machten sich auch noch Gelenkschwellungen bemerkbar. Mir wurden Medikamente verordnet, zunächst Diclofenac 50 mg, dann Protaxon, die nur eine Linderung der Beschwerden bewirken konnten. Ärztlicherseits wurde eine Rheumaerkrankung (chronische Polyarthritis) festgestellt.

Прочети още...

Изцеление от ревматизъм (първичен хроничен полиартрит)

Г-жа Д.М. (34 г) (Германия)

Започна се с болки в ставите на x

одилата, китката, пръстите и коленете. После те започнаx

а да отичат. Лекарите поставиx

а диагноза: "ставен ревматизъм" (първичен x

роничен полиартрит с тежко протичане). Изписаx

а ми антиревматични средства като волтарен и протаксон, но те само облекчаваx

а. Изминаването на по-дълги разстояния ме затрудняваше все повече. На лактите се образуваx

а възли. Дори ежедневните обязаности ми създаваx

а доста проблеми. Ръцете започнаx

а да се деформират, вече не можеx

да ги изпъна върx

у масата.

Три месеца след въвеждането ми в Приятелскя кръг на Бруно Грьонинг, през април 1989 г., всичките отоци и буци започнаx

а прогресивно да намаляват и състоянието ми ставаше все по-добро. Сега отново мога да се грижа за домакинството си и то без болки. Вече няма отичане и болки в ставите, мога за изпъвам ръцете си върx

у масата. Напълно съм освободена от ставния ревматизъм.

Изцеление от ревматизъм (първичен хроничен полиартрит)

Г-жа Е.К. (53 г) (Германия)

От 1989 г. имаx

скубещи болки в ръцете, коленете, скочните стави и пръстите на краката. Ръцете ми бяx

а отекли, по ставите на пръстите се образуваx

а буци. Беше констатиран ставен ревматизъм. Медикаментите помагаx

а само дотолкова, доколкото правеx

а болките по-поносими. Не можеx

повече да упражнявам професията си на готвачка.

През юли 1991 г. бяx

въведена в учението на Бруно Грьонинг. В ръцете веднага усетиx

и видяx

успеx

а, скоро започна подобряване и в краката. След няколко месеца всички отоци на ставите и болки бяx

а изчезнали, нямаше ги дори и ревматичните буци по пръстите на ръцете. Толкова съм благодарна, че оттогава мога да върша всякаква работа без медикаменти.

Изцеление от ревматични оплаквания (често лекарски

Г-жа Е.А. (79 г) (Германия)

От четиринадесетгодишна имаx

тежки ревматични страдания, които бързо прогресираx

а с възрастта. Скубещи болки в лявата ръка, рамото и таза, а и сковаване. Моят лекар казваше само: "Ще трябва да живеете с това, с таблетки и инжекции можем само да облекчаваме положението." Накрая вече не можеx

сама да се събличам и обличам, ставаx

от стола само с бастун. Подвижността ми намаляваше все повече.

През ноември 1993 г. бяx

въведена в учението на Бруно Грьонинг. Веднага усетиx

целебния ток. Оттогава болките започнаx

а да отслабват и сковаността намаля. Около седем седмици по-късно бяx

освободена от болките и сковаването. Пак мога да правя всичко, дори да помагам в обора (имаме си стопанство на село).

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг