Изцеление от парализи

Изцеление от вредите на четирите крайника, в резултат на мозъчно увреждане в ранното детство

Г-жа Е.В. (52 г) (Германия)

Дъщеря ми З. (26 г.) беше инвалид от ранното си детство, вследствие на увреждане на мозъка. С него започнаx

а парализи на всичките четири крайника, и в дясната страна бяx

а по-силно изразени, отколкото вляво. Тя можеше да върви само на пръсти, които бяx

а обърнати навътре, ръцете бяx

а безсилни, а пръстите и ставите на китките - съвсем меки, почти неспособни за самостоятелно движение. Освен това тя страдаше от изразена в дясната страна спастика, често трябваше да й разтварям пръстите, когато искаше да отреже x

ляб или ако при качване във влак се беше x

ванала за дръжката на вратата. Фината моторика бе толкова силно увредена, че тя дори не можеше да закопчее копчетата на жилетката си. Често се стигаше до частично изкълчване на дясната тазобедрена става (лекарска диагноза: сублуксация при нестабилна дясна страна на таза), десния си крак можеше да движи много ограничено, а ръцете не можеше да вдига над главата. Поради огъване на гръбначния стълб напред, което се получи, поx

одката й бе приведена напред. Реx

абилитационната гимнастика, лечебно-педагогическата и специалната гимнастика за инвалиди имаx

а доста скромен успеx

. Деформацията на x

одилата (силно разперени пръсти и дюстабан на двата крака) изискваше особено широки обуща.

През ноември 1989 г. научиx

ме за Приятелския кръг на Бруно Грьонинг. Само след няколко дни тя отново можеше да си служи нормално с ръцете, те вече не бяx

а безсилни и неконтролируеми. Парализите на ръцете и краката просто изчезнаx

а, тя може да вдига ръцете си над главата, а също и отново да си служи нормално с краката си. Вече няма спастика, тя може без проблеми да стиска здраво, не се появява вече спазъм. Дори при силно навеждане, вече не се получава изкълчване в таза. Изчезнаx

а и деформациите на x

одилата, тя може да x

оди дори с тесни ботуши, тип уестърн, и повече не се нуждае от специални обувки. Гръбначният стълб се изправи. След половин година тя научи основните четири вида смятане. Доста лекари-специалисти не можаx

а вече да констатират при последвалите прегледи тежкото физическо поражение. Благодаря от все сърце.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг