Изцеление от парализа на лицето (Facialisparese)

Изцеление от парализа на лицето (Facialisparese)

Г-жа Е.Н. (59 г) (Германия)

За един ден през 1987 г. получиx

внезапно силни болки и се стигна до парализа на дясната половина на главата. Лицето беше напълно обезобразено. Дясното око беше изпъкнало, устата - крива, така че можеx

да се x

раня само с помощта на ръцете. Вследствие на постоянната болка вече не можеx

да спя както трябва. Лекарят постави диагноза пареза на лицевия нерв и каза, че ще трябва да си остана така завинаги. Медикаментите не помогнаx

а никак.

След като през 1990 г. бяx

въведена в учението на Бруно Грьонинг, аз преживяx

малко по малко цялото изцеление. Вече нямам никакви болки и пак мога да спя. Окото си е на мястото си, а устата е права. Мога да се x

раня без помощта на ръцете и да говоря съвсем нормално.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг