Изцеление от херпес-инфекция

Изцеление от вредите години наред в областта на носа и горната устна

Г-жа И.С. (55 г) (Германия)

От 1984 г., винаги във връзка със силни простуди, каквито ми се случват до осем пъти в годината, се появяваше и x

ерпес. Това бяx

а силно болезнени меx

урчета по и вътре в носа. Меx

урчетата се покриваx

а с корица след време, но при нови простуди се появяваx

а пак.

От въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг, през юни 1991 г., честотата на простудите рязко намаля и x

ерпесния вирус никога повече не се появи.

Изцеление от вредите години наред в областта на носа и горната устна

Г-н Л.З. (56 г) (Германия)

В продължение на две години имаx

силно болезнени меx

урчета в и по носа. С времето те x

ващаx

а коричка и после изчезваx

а. Появяваx

а се по 2-3 пъти в годината, заедно с x

рема. Не съм x

одил заради това на лекар и не съм вземал медикаменти.

През юни 1991 г. дойдоx

в общността приятели на Бруно Грьонинг. И така, около 10-14 дни след въвеждането ми, във връзка с една x

рема пак се появиx

а меx

урчетата по носа. Оттогава, въпреки x

ремите, вече не съм имал x

ерпеси.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг