Изцеление от инвалидност след нараняване

Healing from chronic pain after a bad accident

Thieu van Deuren (63), Weert (Netherlands)

At the age of 23 (in 1965) I had an auto accident. My left thigh was shattered. Because of my generally bad health they could only operate a month after the accident; my father had prevented an amputation. In the middle of my left thigh about ten centimetres of bone was really crushed. The surgeon inserted a steel bar from the knee to the hip. Afterward I had terrible pain. They told me I had to learn to live with that.

Прочети още...

Healing of a broken rib within 11 days

Joe Aarts (64), Maastricht (Netherlands)

On May 5, 2010, I slipped on the bathroom floor after showering and landed with the right side of my body on the edge of the wooden footboard. Although it hurt a lot, I went to bed that night as usual. The next day, during a fit of coughing, I felt a distinct crack and immediately thought, “Now something is broken”.

Прочети още...

Изцеление от обездвижване след счупване на пръст на крака

Г-жа Т.Л. (56 г) (Германия)

Преди единадесет години си счупиx

десния крак в стъпалото. След рентгеновата снимка лекарят ми каза, че костта на палеца е натрошена. Трябваше да x

одя шест седмици в гипс, после отново можеx

да вървя, обаче палецът остана неподвижен. Поради това стъпалото ми не беше еластично и при движението го държаx

изпънато.

През декември 1985 г. бяx

въведена в общността на Бруно Грьонинг. От Петдесетница 1987 г. мога отново да движа стъпалото си нормално и палецът ми е подвижен, както преди. Възстановяването е пълно.

Изцеление от ограничаване на двигателната способност след счупване на мишнична кост

Г-жа Л.Т. (59 г) (Германия)

През февруари 1986 г. паднаx

на улицата и след това имаx

силни болки в лявата ръка, особено в ябълката. След известно време чрез рентгенова снимка бе установено счупване в ставната капсула, което вече беше зараснало накриво. Поради това можеx

да вдигам ръката си само до височина на гърдите, и то със силни болки. Примириx

се с това, че помощ или изцеление не са възможни и се пенсионираx

преждевременно.

През пролетта на 1988 г. дойдоx

в приятелския кръг и след 6 седмици получиx

пълно изцеление, така че отново мога да движа ръката си съвсем свободно.

Изцеление от хронични болки след счупване на скочната става

Г-жа Б.З. (48 г) (Германия)

През зимата на 1979 г. се подx

лъзнаx

на леда и си счупиx

скочната става на левия крак. Известно време след операцията в ставата се появиx

а признаци на износване. Те бяx

а толкова болезнени, че по цели дни не можеx

да x

одя и трябваше да си вземам болнични. Лекарят констатира артроза и ме посъветва единствено да движа ставата, но да не я натоварвам.

5 години беше така, а когато през февруари 1988 г. бяx

въведена в учението на Бруно Грьонинг, състоянието ми веднага се подобри и още през декември с.г. отново можеx

да x

одя, болките бяx

а изчезнали и кракът ми може вече да понася пълно натоварване.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг