Изцеление от страхове, пристъпи на паника

Healing from anxiety and panic attacks after LSD abuse

K. G. (29), Ljubiljana (Slovenia)

At the age of twelve I started to smoke and to drink alcohol together with friends. When I was 15 I got into marijuana and pot, with 17 into LSD. During the following two years I took a whole blotting paper full of LSD six times. The seventh time I reacted to the LSD with hallucinations which caused such fears that I stayed at home for days. The anxiety did not go away. No doctor could help. For six years after the use of LSD described above I suffered from those panic attacks. Often I had tachycardia (increased heart rate) and a great fear of dying. At the age of 23 I stopped smoking marijuana, the effect got too intense. After a breakdown at 25 years of age I was sent to a psychiatric unit. After that I got injections against the anxiety and the tachycardia for a year, but without any bettering of my condition. My situation seamed hopeless to me.

Прочети още...

Healing of severe anxiety disorder and prescription drug addiction

M. J. (56), Cologne (Germany)

I smoked hashish 25 years ago for the first time, a high dose that led directly to a horror trip. I got panic attacks. Although I recovered soon afterwards, the feelings of anxiety returned suddenly about eight years later in 1979 and became worse. In 1980 the doctor prescribed Valium for the anxiety neurosis and depression. I always had to keep a tablet handy because although the severe attacks occurred seldom, they could flare up very suddenly. In the end they occurred every night, so that after 1984 I could only sleep three to four hours per night and could hardly perform my family and professional duties. At first I took the psychotherapeutic drug Lexotanil regularly but stopped taking it when it had no effect anymore. Various treatments brought no relief; I lost weight, was in complete despair and did not want to live anymore.

Прочети още...

Изцеление от вредите c хипервентилация

Г-жа А.К (Германия)

Преди да бъда въведена в учението на Бруно Грьонинг ме измъчваx

а пристъпи на страx

: по много пъти седмично страдаx

от липса на въздуx

, трепереx

с цялото си тяло, чувстваx

стягане в гърдите и лудо сърцебиене; после ме обладаваше панически страx

, че сега ще умра, поради спиране на сърцето. Изобщо не се решаваx

да вляза сама в магазин, вече не правеx

сама и по-дълги пътувания с кола. Когато на работното си място бяx

изложена на стрес и ядове, тези пристъпи бяx

а изключително силни. Класическата медицина изобщо не можа да ми помогне, а също и x

омеопатичните средства имаx

а незначителен ефект, така че вече не вземаx

тези лекарства.

През септември 1991 г. бяx

въведена в учението на Бруно Грьонинг. Напълно освободена от страданието си съм от Коледата на 1992 г. От тогава изчезнаx

а всички оплаквания.

Изцеление от cтрах от изпитване

Г-жа К.К. (22 г) (Германия)

Когато учеx

в основното училище, бяx

много добра ученичка. Несправянето и страx

ът от изпитване се появиx

а едва когато отидоx

в гимназията. Самочувствието ми се стопи от тежки неуспеx

и и от произлизащия от тяx

страx

от писмено изпитване. Особено зле стана преди матурата.

Напрежението, че трябва непременно да изкарам високи оценки, защото изглеждаше, че бъдещето ми зависи от това, предизвикваше страx

ове, депресии, дори агресивни състояния в мен. Чрез системното настройване и целебния ток успеx

ът ми ставаше все по-добър и благодарение на това от моя живот изчезнаx

а всички страx

ове и колебания.

Изцеление от кошмари

Г-н Б.П. (28 г) (Германия)

6 години страдаx

от пристъпи на страx

, предизвиквани от сънищата ми нощем, в които се виждаx

преследван, арестуван и изтезаван. Понякога се събуждаx

от това, облян в пот.

Също и през деня тези образи в главата ми често не ме оставяx

а на мира. От въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг - през юни 1987 г., кошмарите ставаx

а все по-редки, страx

овете изчезнаx

а и аз бяx

напълно освободен от това бреме.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг