کنفرانس های بين المللی

برخورداری مبسوط از هَيل اشتروم

Foto von der Schweiz-Tagungعلاوه بر جلسات انجمن‌ که برونو گرونينگ در دوران حيات خاکی خود متداول نموده بود، امروزه دوستان برونو گرونينگ در سرتا سر جهان با برگزاری کنفرانس های متعدد، گرد هم می آيند. در اين گردهمآيی ها بسته به منطقۀ برگزاری چندين ده نفر الی چند هزار تن از دوستان شرکت کرده، و به طور جمعی به کسب نيروی شفابخش الهی که از سوی برونو گرونينگ به هَيل اشتروم Heilstrom مُسمّی گشته، می پردازند.

با افزايش تعداد گردهم آمده، برميزان سَيلانِ نيرویِ الهی نيز افزوده می شود. بدين سبب خيلی از دوستان از اين موقعيّت ها استفاده می‌کنند تا باهمديگر آشنا گردند، به تبادل نظر بپردازند، به گزارشات شفا و توفيقات واصله گوش سپرده، و در وجود خود به دريافت هرچه بيشتر سيلانِ نيروی الهی نايل آيند.

در خيلی از اين کنفرانس ها، دوستان از کشورهای مختلف با نژاد و فرهنگ و مذاهب متفاوت به ديدار يکديگر نايل می شوند. مثلاً يهودی و مسيحی و مسلمان کنار هم نشسته و خود را با آموزش‌های برونو گرونينگ مشغول می دارند. و يا کُراچی، بوسنی، و صربی به اتفاق به کسب هَيل اشتروم Heilstrom پرداخته و پيوند دوستی هايشان را مستحکم تر می نمايند.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ