Zasedanja po vsem svetu

Kopanje v Heilstrom

Foto von der Schweiz-TagungPoleg ur skupnosti, ki jih je osnoval Bruno Gröning, se prijatelji po vsem svetu srečujejo tudi na zasedanjih. Udeleži se jih - odvisno od regije - od nekaj deset do več kot 1000 prijateljev, ki skupaj sprejemajo Božjo moč, ki jo je Bruno Gröning imenoval Heilstrom.

Kadar je zbrano več ljudi, je tok energije močnejši in sprejem moči za posameznika enostavnejši, tako mnogi prijatelji izkoristijo to možnost, da se spoznavajo med seboj, prisluhnejo poročilom o doživetjih in uspehih in dopustijo, da jih napolni Božja moč.

Na mnogih tovrstnih zasedanjih se srečujejo prijatelji iz različnih držav in različnih etničnih, kulturnih ali religioznih korenin. Tako sedjo npr. Judi, muslimani in kristjani v miru drug poleg drugega in se ukvarjajo z učenjem Bruna Gröninga. Ali pa se srečajo Hrvati, Bosanci in Srbi na zasedanju, skupaj sprejemajo Heilstrom in razvijajo medsebojne prijateljske odnose.

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Termini predstav v mnogih mestih po celem svetu

Založba Grete Häusler

Založba Grete Häusler: Velik izbor knjig, revij, CD-jev, DVD-jev in koledarjev

Znanstveniki imajo besedo

Znanstveniki imajo besedo: Zanimivi vidiki učenja Bruna Gröninga