شفايابی ها همچنان ادامه دارد

عملکردهای برونو گرونينگ در زمان جاری

DVD: Die Heilungen geschehen weiter

فيلمی از توماس اَيش

پديده برونو گرونينگ در سالهای پنجاه ميلادی نظر عموم را به طرز بی نظيری به سوی خود جلب کرده بود.: تجمع کثير توده ها، شفايابی های غيرقابل درک و تصوّر، محاکمات دادگاهی. در سال 1959، برونو گرونينگ حيات خاکی را وداع می گويد، و در نظر اوّل چنين می نمايد که اين پديده خاتمه پذيرفته است. ولی اين فيلم نشان می‌دهد که خاتمه‌ای در کار نبوده است و شفايابی ها همچنان به وقوع می پيوندند.

در مجمع دوستان برونو گرونينگ، شفايابی به وقوع پيوسته مُرتباً ثبت شده و سپس از سوی کانون پزشکان و متخصصان علوم درمانی کنترل و به نقد کشيده می شوند.

در اين فيلم، شفايافتگان از تجربياتی که در اين ساحه نموده اند، تعريف می کنند، و پزشکان شفايابی ها را به نقد می کشند. در اين فيلم، دوستان برونو گرونينگ از اقصاء نقاط جهان به تعريف شفايابی های خود می پردازند. فيلمی بسيار قابل توجُّه در باره عملکردهای برونو گرونينگ در زمان جاری.

خلاصۀ هفت دقيقه ای فيلم – در فُرمِت ويديوئی

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ