Документалан филм „Феноменът на изцелението”

Мероприятията по цял свят на Приятелския кръг на Бруно Грьонинг

„Феноменът на изцелението”

Документален филм в три части

През 50-те години Бруно Грьнинг е на главните страници на пресата чрез изключителни изцеления. Когато умира през 1959г., много хора вярват, че феноменът е приключил. Но става обратното: хора от всички континенти продължават да получават благодарение на Учението на Бруно Грьонинг големи помощи и изцеления. Явно Бруно Грьонинг е знаел предварително това, което никой не е подозирал. Към края на живота си той е казал: "Това, което противниците ми трябваше да направят, направиха без остатък, но това, което аз трябваше да направя, е едва началото."

Документалният филм "Феноменът на изцелението" показва по впечатляващ начин случващото се след 1959г. Зрителите научават как се е развило делото на Бруно Грьонинг след неговата смърт и в какъв голям размер стават и днес помощи и изцеления по духовен път - независимо от религиозната обвързаност, цвета на кожата и културите. Впечатляващи интервюта, експертни становища от лекари и лични разкази от приятели на Бруно Грьонинг от над 35 страни очертават една разностранна картина на действащия в цял свят Приятелски кръг на Бруно Грьонинг.

Дати за прожекции на филма на http://bruno-groening-film.org

Извадка от филма (4 минути)

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг