کتاب‌های راجع به برونو گرونينگ

دستچينی از انتشارات گرته هويزلر

en buch revolution medizin 170px

برونو گرونينگ ـ انقلاب در طبّ

اعاده حيثيت از يک شخصيت ناشناخته. مُستندات پزشکی در مورد شفاء از طريق روحی و معنوی.

دکتر ماتياس کامپ، پزشک

شفايابی هائی که در سالهای پنجاه ميلادی در اثر شفاعت و عملکردهای برونو گرونينگ به وقوع می پيوست، تحولات روحی عميقی را در ميان مردم موجب شده بود. وی در سال 1959 ميلادی حيات خاکی را وداع گفت، ولی اين گفته او «علاج ناپذير وجود ندارد، برترين طبيب خداست» صحّت خود را تا به امروز با ادامۀ شفايابی هایِ به وقوع پيوسته و مُستند پزشکی اثبات کرده است. امروزه هزاران فرد بر طبق آموزش‌های وی از امداد و شفاء برخوردار می شوند. نويسندۀ کتاب که شخصاً به طبابت اشتغال دارد، بعد از سال ها تدقيق و بررسیِ شفايابی های فراوان، عملکردهای برونو گرونينگ را «انقلاب در طبّ» رقم می زند.

مُنتخبی از نوشتجات با وياريش اصلی(30 صفحه)

سفارش کتاب‌های انتشارات گرته هويزلر از طريق اينترنت


en buch die wahrheit 170px«تنها حقيقت است که پايدار می باشد»

برونو گرونينگ و مجمع دوستان. نظريّات موافق در آن عصر، و امروز

توماس اَيش(مؤلّف)

مؤلف اين کتاب مجموعه‌ نظريّاتی که در دوران حيات برونو گرونينگ بر لَهِ وی بيان و يا به قلم کشيده شده بودند، و نيز مواضع مثبتی که در بارۀ مجمع دوستان برونو گرونينگ به درج رسيده اند را ارائه می دهد. اين کتاب علاوه بر مقالات منتشر شده از سوی جرايد بين المللی، حاوی قطعاتی از دفاتر و کتاب ها، و نيز نظريات فردی اشخاص، و گواهی صاحب نظران، و قدردانی ها و تقديرنامه های بين المللی است. در خاتمه خواهشنامه های پزشکان به سال 1949 ميلادی و کمک خواهی ايشان از برونو گرونينگ، گزارشات شفايابی در آن دوران، نظريات پزشکان و متخصصان علوم درمانی، و برخی امدادها و شفايابی های وقوع يافته در زمان حاضر، آورده شده است.

مُنتخبی از نوشتجات با وياريش اصلی(30 صفحه)

سفارش کتاب‌های انتشارات گرته هويزلر از طريق اينترنت


en buch das wirken 170pxعملکردهای برونو گرونينگ

در زمان حيات و در دوران کنونی

توماس اَيش

رُخدادهای مربوط به زندگی برونو گرونينگ، سرگذشت وی، آموزش‌های وی، نظريّات متناقض در بارۀ وی، و در مورد رُخدادهای امروزی، ساختار مجمع دوستان برونو گرونينگ، گزارشات شفايابی، فايدۀ انجمن ها: اين ها موضوعاتی هستند که در اين کتاب در چارچوب عملکردهای برونو گرونينگ آورده شده است.مُنتخبی از نوشتجات با وياريش اصلی(30 صفحه)

سفارش کتاب‌های انتشارات گرته هويزلر از طريق اينترنت


en buch ich lebe 170pxبرونو گرونينگ:

«زندگی من از برای ادامۀ حيات بشريّت است.»

گرته هويزلر/ توماس اَيش

اين دفترخلاصۀ سرگذشت برونو گرونينگ و نقاط عَطفِ زندگی وی، منجُمله روی آوردن توده های عظيم مردم در سال 1949، شفايابی های غير قابل تصّور، نيروهای مُخالف، به مَخمَصه انداختن وی از سوی سودجويان، ممنوعيّت شفارسانی از طرف مراجع دولتی و پيامدهای ناگوار آن را به شرح می کشد. مطالعۀ اين دفتر، زحمات و مَشقّاتی که برونو گرونينگ به خاطر هموار نمودن صراط الهی و هدايت انسان‌ها به سوی خدا، و ممکن نمودن زندگی بهتر برای انسان ها متحمّل گشته است را ملموس‌تر می گرداند.

مُنتخبی از نوشتجات با وياريش اصلی(30 صفحه)

سفارش کتاب‌های انتشارات گرته هويزلر از طريق اينترنت

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ