Những cuốn sách về Bruno Gröning

Giới thiệu một chọn lọc nhỏ từ Nhà xuất bản Grete Häusler

en buch revolution medizin 170px

Bruno Gröning –Cuộc cách mạng trong y học

Sự khôi phục danh dự của một người đàn ông từng bị hiều lầm. Một tài liệu y học về sự lành bệnh bằng con đường tinh thần

Tiến sĩ y học M. Kamp

Trong những năm 50, những ca lành bệnh xảy ra nhờ Bruno Gröning đã làm rung động hàng triệu người. Ông mất năm 1959, nhưng cho đến ngày nay, lời nói của ông, „Không có bệnh nào là không chữa được, Thượng Đế là người thầy thuốc vĩ đại nhất“, vẫn giữ nguyên giá trị và sự chính xác của nó thông quan những ca lành bệnh có minh chứng y học. Ngày nay, hàng ngàn người vẫn tiếp tục trải nghiệm sự giúp đỡ và lành bệnh thông qua lời dạy của ông. Tác giả cuốn sách – cũng là một bác sĩ – chính ông đã kiểm chứng rất nhiều ca lành bệnh. sau nhiều năm nghiên cứu ảnh hưởng củaBruno Gröning, ông đã nhận ra rằng đó chính là một „Cuộc cách mạng trong y học“.

Bản đọc mẫu với bố cục gốc (30 trang, in English)

Order book online from Grete Häusler Publishing House


en buch die wahrheit 170px„Chỉ có sự thật mới tồn tại“

Bruno Gröning và Hội thân hữu của Ông. Những ý kiến xác minh ngày ấy và bây giờ

Thomas Eich (Biên tập)

Cuốn sách được soạn ra để tham khảo, một bản sưu tầm từ những bài viết của những người từng viết báo, những cuốn sách và những bài xã luận tích cực về Bruno Gröning, cũng như những cá nhân trên khắp thế giới đã lên tiếng chứng nhận về công trình của Bruno Gröning và ca ngợi Ông. Bản sưu tầm được hoàn tất bởi những lá thư thỉnh cầu được gửi đến Bruno Gröning của các bác sĩ vào năm 1949, cũng như những báo cáo lành bệnh thời đó, ý kiến của các bác sĩ ngày nay và những báo cáo thành công hiện thời.

Bản đọc mẫu với bố cục gốc (30 trang)en buch das wirken 170pxẢnh hưởng của Bruno Gröning

từ khi Ông còn sống cho đến ngày nay

Thomas Eich

Những sự kiện xảy ra quanh Ông – cuộc đời, những lời dạy của Ông, và những bàn luận vềcon người Ông, kể cả những gì xảy ra hôm nay, cấu trúc của Hội thân hữu Bruno Gröning, các báo cáo thành công, ý nghĩa và mục đích của các cộng đồng: Đó chính llà những chủ đề chính của những cuốn sách về ảnh hưởng của Bruno Gröning.Bản đọc mẫu với bố cục gốc (30 trang, in English)

Order book online from Grete Häusler Publishing House


vi buch ich lebe 170pxBruno Gröning:

„Tôi sống để loài người có thể tiếp tục sống“

Grete Häusler / Thomas Eich

Tiểu sử tóm tắt về Bruno Gröning mô tả những giai đoạn đáng nhớ nhất của cuộc đời Ông: sự kéo đến hàng loạt của những người bệnh năm 1949, những ca lành bệnh khó tin, những áp lực và những thế lực thù địch, những kẻ làm tiền hãm hại và luật cấm chữa bệnh đã từng kìm kẹp Ông. Cuốn sách giúp người đọc hiểu về những điều Bruno Gröning đã một mình tự gánh vác để khai mở con đường đến với Thượng Đế cho toàn nhân loại, và để những con người đau khổ được tiếp tục sống.

Bản đọc mẫu với bố cục gốc (30 trang)

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning