Idézetek

Főmondanivalók Bruno Gröning előadásaiból

Higgyél és bízzál, segít és gyógyít az isteni erő.

Bruno Gröning

Az emberek legnagyobb orvosa és az marad is, Isten!

Bruno Gröning

Egyetlen ember sem tud gyógyítani. Csak egy valaki tud, Isten!

Bruno Gröning

Istennek semmi sem lehetetlen!

Bruno Gröning

Isten szépnek, jónak és egészségesnek teremtette az embert. Ilyennek is akarja őt látni.

Bruno Gröning

Eredetileg az emberek szorosan kötődtek Istenhez: szeretet volt, harmónia és egészség, minden egységes volt.

Bruno Gröning

A betegség nem tartozik az emberhez.

Bruno Gröning

Gazdagság, egészséget jelent.

Bruno Gröning

A pénz hatalom. Az egészség viszont mindenható erő.

Bruno Gröning

Ha egészséges akarsz lenni,akkor ne panaszkodj! Panaszkodás csöggedéshez vezet.

Bruno Gröning

Két urat nem szolgálhatnak kedves Barátaim, nem szolgálhatják egyfelől a Gonoszt, másfelől Istent!

Bruno Gröning

Amit befogad, amit felvesz, az az Öné. Ha csak a jót fogadná be, a Gonoszt félreállítaná, akkor az csak jó lenne.

Bruno Gröning

Az ember az akarata szerint cselekszik. Amilyen az akarat, olyan a gondolat. A gondolat készteti az embert cselekvésre.

Bruno Gröning

Gondolataid alakítják az életedet, ahogyan azt éled.

Bruno Gröning

Egy gondolat felvételéhez erőre s energiára van szükség és ezért is kell arról gondoskodnunk, hogy minden nap felvegyük az energiát.

Bruno Gröning

Aki Istent elhagyja, az elhagyatott. Akit Isten megtart, az fennmarad. Ahol nincs kapcsolat Istenhez, az leesik.

Bruno Gröning

Istennel kapcsolatban lenni - az minden!

Bruno Gröning

Ha megakarod az istenit tapasztalni, törekedned kell utána.

Bruno Gröning

Vissza a természethez! Vissza Istenünkhöz! Vissza az emberek jóságába vetett hithez!

Bruno Gröning

A jót tettekkel lehet bizonyítani. Beszéljenek a tettek.

Bruno Gröning

Minden ember a saját szerencséjének kovácsa, mert amint vetünk, úgy aratunk.

Bruno Gröning

Haggyatok fel a gyűlölettel, irigységgel, mert úgy éltek, amilyenek vagytok. Gyűlölet és irigység csak veszekedésre, civakodásra kényszerít.

Bruno Gröning

A nemes ember a kötesességére gondol. A kisstílű a nyereségre.

Bruno Gröning

A szellem uralja az anyagot.

Bruno Gröning

A tartós jó legyőzi a gonoszt.

Bruno Gröning

Soha ne hagyják, hogy bátorságuk elhagyja önöket, még ha azt is mondják önöknek: Itt már nem tudunk segíteni. Ott van számomra a legnagyobb élvezet, ahol a segítség már kudarcot vallott!

Bruno Gröning

Aki segítségben részesült, az köszönje meg az Úristennek, nem a kis Gröningnek. Én semmi sem vagyok, Úristenünk a minden!

Bruno Gröning

Az én teendőm és hatásom arra szolgál, hogy a Föld minden emberét az igaz, az isteni útra vezessem. Ez a nagy megtérés.

Bruno Gröning

Térjenek át a fájdalom útjáról az Isteni útra! Itt nincs szerencsételenség, fájdalom, gyógyíthattalanság: itt minden jó. Ez az út visszavezet Istenhez!

Bruno Gröning

Kérem ne legyenek hiszékenyek! Ma is azt mondom, mint mindig; nem kell elhinnük, amit mondok! Ezt nem is kérem. Egyetlen kötelességük van; saját maguk győződjenek meg erről!

Bruno Gröning

Sok minden van, ami nem magyarázható meg, de semmi sincs, ami nem történhetne meg.

Bruno Gröning

Az ember a szeretet teremtménye. Ami szeretetben született, szeretetben élhet csak. (A szeretet Isten).

Bruno Gröning

Szeressétek az életet – Istent! Isten mindenütt jelen van.

Bruno Gröning

Dokumentarfilm

Dokumentumfilm:
"A fenomén
Bruno Gröning"

Vetítések időpontjai a világ több városában

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Könyvek, újságok, CD-k, DVD-k, naptárak nagy választéka

fwd

Tudósok is szót kapnak: Érdekes nézőpontok Bruno Gröning tanításáról