Citater

Væsentlige udtalelser fra Bruno Grönings foredrag

Hav tillid og tro, den guddommelige kraft hjælper og helbreder.

Bruno Gröning

Alle menneskers største læge er og bliver Gud!

Bruno Gröning

Intet menneske kan helbrede, det er der altid kun én der kan: Gud!

Bruno Gröning

For Gud er intet umuligt!

Bruno Gröning

Gud har skabt mennesket smuk, god og sund. Sådan vil Han også have ham.

Bruno Gröning

Oprindeligt var mennesker helt forbundet med Gud; da var der kun kærlighed, harmoni og sundhed, alt var ét.

Bruno Gröning

Sygdomme hører ikke mennesket til.

Bruno Gröning

At være rig vil sige at være sund.

Bruno Gröning

Penge er magt. Sundhed er almagt.

Bruno Gröning

Ønsker du sundhed, så stop med alle klager! Klager fører til fortvivlelse.

Bruno Gröning

I kan ikke tjene to herrer, ikke på den ene side den Onde, og på den anden side Gud!

Bruno Gröning

Det I optager, det I tager imod, det har I. Hvis I altid kun optager det gode, og afviser det onde, så har I altid det gode.

Bruno Gröning

Mennesket handler efter sin vilje. Som viljen er, sådan er tanken. Tanken får mennesket til at handle.

Bruno Gröning

Dine tanker former dit liv, hvordan du lever det.

Bruno Gröning

For at optage bare én tanke, har mennesket brug for styrke, brug for energi, og derfor skal han først og fremmest altid sikre, at han dagligt optager ny energi.

Bruno Gröning

De, som forlader Gud, de er forladte. De, som modtager Gud, opretholder sig selv. De, som mister forbindelsen til Gud, falder.

Bruno Gröning

At være forbundet til Gud – det er alt!

Bruno Gröning

Vil du opleve det guddommelige, skal du stræbe efter det.

Bruno Gröning

Tilbage til naturen! Tilbage til Vorherre! Tilbage til troen på det gode i mennesker!

Bruno Gröning

Det gode kan man kun bevise i handlinger. Lad handlinger tale.

Bruno Gröning

Ethvert er sin egen lykkes smed, for det man sår, skal man høste.

Bruno Gröning

Læg had og misundelse fra jer, for I lever sådan som I er. Had og misundelse tvinger jer til kiv og strid.

Bruno Gröning

Den ædle tænker på pligten. Den der tænker tarveligt tænker på profitten.

Bruno Gröning

Ånden behersker materien.

Bruno Gröning

Det vedholdende gode overvinder det onde.

Bruno Gröning

Mist aldrig modet, også selvom man allerede har sagt jer: Her kan vi ikke hjælpe mere. For det meste har jeg det sjovest, når hjælpen allerede er afskrevet.

Bruno Gröning

Den, som har modtaget hjælp, han skal takke Gud derfor, ikke den lille Gröning. Jeg er intet, Vorherre er alt!

Bruno Gröning

Min adfærd og mit virke tjener udelukkende til igen at føre alle mennesker på denne jord tilbage til den sande, den guddommelig vej. Det er den store omvendelse.

Bruno Gröning

Gå fra vejen fuld af lidelse op på den guddommelige vej! På denne vej findes der ingen ulykke, ingen smerter, intet uhelbredeligt; der er alt godt. Denne vej fører tilbage til Gud!

Bruno Gröning

Vær endelig, endelig ikke godtroende! I dag siger jeg som altid: "I behøver ikke at tro på hvad jeg siger!" Det forlanger jeg heller ikke. Én pligt har I dog: At overbevise jer selv om det!

Bruno Gröning

Der er meget som ikke kan forklares, men intet der ikke kan ske.

Bruno Gröning

Mennesket er en kærlighedens skabning. Hvad der er skabt i kærlighed, kan kun leve i kærlighed (kærlighed er Gud).

Bruno Gröning

Elsk livet – Gud! Gud er overalt.

Bruno Gröning

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære