Quotations

Core statements from lectures of Bruno Gröning

Vertrouw en geloof, het helpt, het geneest, de goddelijke kracht.

Bruno Gröning

De grootste Arts van alle mensen is en blijft onze God de Heer!

Bruno Gröning

Geen mens kan genezen, altijd maar Eén is het, God!

Bruno Gröning

Voor God is niets onmogelijk!

Bruno Gröning

God heeft de mens mooi, goed en gezond geschapen. Zo wil Hij hem ook hebben.

Bruno Gröning

Oorspronkelijk waren de mensen helemaal met God verbonden; toen heerste alleen maar liefde, harmonie en gezondheid, alles was één.

Bruno Gröning

De ziekte hoort niet bij de mens.

Bruno Gröning

Rijk zijn betekent gezond zijn.

Bruno Gröning

Geld is macht. Gezondheid echter is almacht.

Bruno Gröning

Wil je je gezondheid hebben, houd dan op met al het geklaag! Klagen leidt tot versagen.

Bruno Gröning

Twee heren kunt u niet dienen, niet aan de ene kant het kwade en aan de andere kant God!

Bruno Gröning

Wat u opneemt, wat u aanneemt, dat hebt u. Zou u alleen maar het goede aannemen, het kwade opzijzetten, dan hebt u altijd het goede.

Bruno Gröning

De mens handelt volgens zijn wil. Zoals de wil is, zo is de gedachte. De gedachte zet de mens aan tot de daad.

Bruno Gröning

Je gedachten vormen je leven, zoals jij het leeft.

Bruno Gröning

Om slechts één gedachte op te nemen, heeft de mens kracht nodig, heeft hij energieën nodig, en daarom moet hij er vooral altijd voor zorgen, dat hij dagelijks nieuwe energieën opneemt.

Bruno Gröning

Wie God verlaat, die is verlaten. Wie God behoudt, behoudt zichzelf. Waar de verbinding met God niet houdt, die valt.

Bruno Gröning

Met God verbonden zijn – dat is alles!

Bruno Gröning

Wil je het Goddelijke beleven, dan moet je daarnaar streven.

Bruno Gröning

Terug naar de natuur! Terug naar onze God de Heer! Terug naar het geloof in het goede in de mens!

Bruno Gröning

Het goede kan men alleen maar met daden bewijzen. Laat daden spreken.

Bruno Gröning

Ieder mens is de smid van zijn geluk, want wat de mens zaait, zal hij oogsten.

Bruno Gröning

Weg met de haat en de nijd, want jullie leven zoals jullie zijn. Haat en nijd dwingen tot twist en strijd.

Bruno Gröning

De edele mens denkt aan de plicht. De simpel denkende mens denkt aan de winst.

Bruno Gröning

De geest beheerst de materie.

Bruno Gröning

Het aanhoudende goede overwint het kwade.

Bruno Gröning

Nooit de moed laten zakken, wanneer men u ook al gezegd heeft: Daar kunnen we niet meer helpen. Dan doet het mij het meeste plezier, waar de hulp al tekortgeschoten is!

Bruno Gröning

Wie de hulp ten deel gevallen is, die moet God de Heer daarvoor danken, niet de kleine Gröning. Ik ben niets, God onze Heer is alles!

Bruno Gröning

Mijn handelen en werken dient enkel en alleen daartoe, alle mensen van deze aarde weer op de juiste weg, op de goddelijke weg te leiden. Dat is de grote ommekeer.

Bruno Gröning

Ga van de lijdensweg af en kom op de goddelijke weg! Op deze weg bestaat geen ongeluk, geen pijn, geen ongeneeslijk; daar is alles goed. Deze weg leidt naar God terug!

Bruno Gröning

Weest u alstublieft, alstublieft niet lichtgelovig! Thans zeg ik zoals altijd: “U hoeft het niet te geloven, wat ik zeg!” Ik verlang het ook niet. Een plicht, die u hebt: u zelf daarvan te overtuigen!

Bruno Gröning

Er is veel wat niet verklaard kan worden, maar niets, wat niet gebeuren kan.

Bruno Gröning

De mens is een schepsel van de liefde. Wat in de liefde geschapen is, kan alleen maar in de liefde leven (liefde is God).

Bruno Gröning

Houd van het leven – God! God is overal.

Bruno Gröning

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning