Цитати

Най-важното от докладите на Бруно Грьонинг

Доверявай се и вярвай, помага, лекува божията сила.

Bruno Gröning

Най-великият лекар на всички хора е и си остава нашият Господ Бог!

Bruno Gröning

Нито един човек не може да лекува, може го винаги само Един - Бог!

Bruno Gröning

За Бог няма невъзможни неща!

Bruno Gröning

Бог е сътворил човека красив, добър и здрав. Такъв и иска да бъде той.

Bruno Gröning

Първоначално хората бяха изцяло свързани с Бог и тогава цареше само любов, хармония и здраве, всичко беше едно цяло.

Bruno Gröning

Болестта не е част от човека.

Bruno Gröning

Да си богат означава да си здрав.

Bruno Gröning

Парите са сила. Здравето е всесилие.

Bruno Gröning

Ако искаш да си здрав, престани да се оплакваш! Оплакването води до отчаяние.

Bruno Gröning

На двама господари не можете да служите, не може от една страна да служите на злото, а от друга – на Бог!

Bruno Gröning

Каквото приемате в себе си, каквото допускате, това имате. Ако приемате винаги само доброто, а оставяте злото настрана, ще имате винаги само добро.

Bruno Gröning

Човек постъпва според волята си. Каквато е волята, такива са и мислите. Мисълта подтиква човек към действие.

Bruno Gröning

Мислите ти формират живота така, както го живееш.

Bruno Gröning

За да приеме само една единствена мисъл, човек се нуждае от сила, трябват му енергии и затова той винаги трябва да се грижи ежедневно да приема нови енергии.

Bruno Gröning

Който изоставя Бог, сам е изоставен. Който съхрани Бог, себе си съхранява. Където връзката с Бог е слаба, човек пада.

Bruno Gröning

Бъдете свързани с Бог – това е всичко!

Bruno Gröning

Ако искаш да преживееш божественото, трябва да се стремиш към него.

Bruno Gröning

Назад към природата! Назад към нашия Творец! Назад към вярата в Доброто у човека!

Bruno Gröning

Доброто може да се докаже само с дела. Нека делата говорят.

Bruno Gröning

Всеки е ковач на щастието си, защото каквото посее човек, това и ще пожъне.

Bruno Gröning

Освободете се от омразата и завистта, защото Вие живеете според това какви сте. Омразата и завистта водят до скандали и раздори.

Bruno Gröning

Благородният мисли за дълга. Злонамереният мисли за печалбата.

Bruno Gröning

Духът владее материята.

Bruno Gröning

Трайното добро надвива злото.

Bruno Gröning

Никога не допускайте куража да Ви напусне, ако Ви кажат: Не можем вече да помогнем. Най-много обичам, когато помощта е отказана.

Bruno Gröning

Който е получил помощ, трябва да благодари за нея на Господ-Бог, не на малкия Грьонинг. Аз съм нищо, нашият Господ-Бог е всичко!

Bruno Gröning

Всичко, което правя, служи единствено на целта да изведа всички хора на тази Земя отново на истинския път – на божия път. Това е великият обрат.

Bruno Gröning

Преминете от пътя на страданията на божия път! По него няма нещастия, нито болки, няма нелечими болести, тук всичко е добро. Този път води обратно към Бог!

Bruno Gröning

Моля Ви, моля Ви, не бъдете лековерни! Както винаги, повтарям и днес: "Няма нужда да вярвате в онова, което казвам!" И не го изисквам. Един дълг имате обаче: сами да се убедите в него!

Bruno Gröning

Има много неща, които не могат да се обяснят, но няма нищо, което да не може да се случи.

Bruno Gröning

Човекът е творение на Любовта. Създаденото в Любов може да живее само в Любов (Любовта е Бог).

Bruno Gröning

Обичайте живота - Бог! Бог е навсякъде.

Bruno Gröning

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг