Citáty

Základní výroky z přednášek Bruna Gröninga

Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí.

Bruno Gröning

Tím největším lékařem celého lidtsva je a navždy zůstane náš Pán Bůh!

Bruno Gröning

Žádný člověk nemůže uzdravovat, je to vždy jen Jeden, Bůh!

Bruno Gröning

Bohu není nic nemožné!

Bruno Gröning

Bůh stvořil člověka hezkého, dobrého a zdravého. Takového ho chce i mít.

Bruno Gröning

Původně byli lidé s Bohem v úplném spojení; byla tu jen láska, harmonie a zdraví; všechno bylo v jednotě.

Bruno Gröning

Nemoc k člověku nepatří.

Bruno Gröning

Být bohatý znamená být zdravý.

Bruno Gröning

Peníze, to je moc. Avšak zdraví je všemoc.

Bruno Gröning

Když chceš mít své zdraví, potom přestaň se všemi nářky! Naříkání vede k malomyslnosti.

Bruno Gröning

Dvěma pánům, moji milí přátelé, sloužit nemůžete, ne na jedné straně tomu zlému a na druhé straně Bohu!

Bruno Gröning

Co přijmete, co si osvojíte, to máte. Když budete stále přijímat jen dobro a zlo necháte stranou, máte stále jen to dobré.

Bruno Gröning

Člověk jedná podle své vůle. Jaká vůle, taková myšlenka. Myšlenka pohne člověka k činu.

Bruno Gröning

Tvoje myšlenky Ti vytvářejí život, jak jej žiješ.

Bruno Gröning

Pro přijetí jen jediné myšlenky potřebuje člověk sílu, potřebuje energie, a proto se musí o to víc stále starat, aby denně přijímal nové energie.

Bruno Gröning

Kdo opustí Boha, ten je opuštěn. Kdo Boha získá, získá sám sebe. Kdo nedrží spojení s Bohem, ten padá.

Bruno Gröning

Spojení s Bohem – to je, moji milí přátelé, všechno!

Bruno Gröning

Jestliže chceš to Boží zažívat, tak o to musíš sám usilovat.

Bruno Gröning

Zpět k přírodě! Zpět k našemu Pánu Bohu! Zpět k víře na to dobré v lidech!

Bruno Gröning

Dobro se může dokázat jen činy. Nechejte mluvit činy.

Bruno Gröning

Každý je svého štěstí strůjcem, neboť co kdo seje, to bude i sklízet.

Bruno Gröning

Odložte nenávist a závist, neboť žijete tak, jací jste. Nenávist a závist nutí k nesvárům a hádkám.

Bruno Gröning

Šlechetný myslí na povinnost. Špatně smýšlející jen na zisk.

Bruno Gröning

Duch ovládá hmotu.

Bruno Gröning

Nepřetržité dobro překoná zlo.

Bruno Gröning

Nikdy neztrácejte odvahu, i když vám už řekli: Tady vám už nedokážeme nijak pomoci. To mi dělá největší radost, kde už pomoc selhala.

Bruno Gröning

Komu se dostalo pomoci, ten má za to děkovat Pánu Bohu, ne malému Gröningovi. Já nejsem nic, náš Pán Bůh je všechno!

Bruno Gröning

Moje činnost a působení slouží pouze k tomu, abych přivedl všechny lidi této Země opět na tu správnou cestu, na cestu Boží. To je ten velký obrat.

Bruno Gröning

Jdětete z cesty utrpení na Boží cestu! Na ní není žádné neštěstí, žádné bolesti, nic nevyléčitelného, tady je všechno dobré. Tato cesta vede zpět k Bohu!

Bruno Gröning

Jen prosím, prosím nebuďte lehkověrní! Dnes říkám to, co říkám pořád: Nemusíte tomu vůbec věřit, co říkám! Ani to po vás nevyžaduji. Povinnost však, kterou máte, je: sami se o všem přesvědčit!

Bruno Gröning

Existuje mnohé, co se nedá vysvětlit, ale neexistuje nic, co by se nemohlo stát.

Bruno Gröning

Člověk je stvoření lásky. Co je v lásce stvořeno, může jen v lásce žít. (Láska je Bůh).

Bruno Gröning

Milujte život – Boha! Bůh je všude.

Bruno Gröning

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga