Artsen nemen standpunt in

Uitspraken van artsen over genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning

dr-univ-med-f-g„Als huisarts heb ik de mogelijkheid van genezing langs geestelijke weg in het kader van de Bruno Gröning-Vriendenkring leren kennen bij ziekten die medisch gezien ongeneeslijk waren. De relatie met het geestelijke, met de ziel, met God, is voor ons materialistisch ingestelde mensen verloren gegaan. Omdat wij nu langzamerhand erkennen dat wij in het materiële niet het heil kunnen vinden (talloze medisch gezien ongeneeslijke ziekten ondanks toenemende technische vooruitgang) beginnen we weer de wortels van al het leven, het geestelijke – God – te zoeken. De geest beheerst de materie – dat moeten we opnieuw leren. Bruno Gröning was een eenvoudig, maar diepgelovig en wetend mens, die ons deze eenvoud van de genezing langs geestelijke weg, en daarmee onze oorsprong, dichterbij bracht. Ieder kan deze mogelijkheid benutten, als hij daarvoor openstaat en ertoe bereid is, kosteloos en zonder verplichting. “U hoeft het niet te geloven, wat ik zeg. Ik verlang het ook niet. Een plicht, die u hebt, uzelf daarvan te overtuigen.“ (Bruno Gröning)“

Dr. F.G.
Oostenrijk

dr-med-dent-u-mEnerzijds high-tech-geneeskunde, die mensen in haar waan van maakbaarheid alleen nog maar als reparatie zoekende machines lijkt te zien, en anderzijds toenemende wetenschappelijke dwang – bij een steeds groter wordend aantal mensen, die met steeds complexere ziektebeelden belast zijn, bepalen de realiteit van onze tijd. Dit schept in toenemende mate onoplosbare conflicten en dwingt ons artsen onvermijdelijk tot ethische heroriëntering. Hier laat Bruno Gröning ons een nieuw begin zien. Hij heeft ons geleerd en geeft ons door zijn overweldigende werken tot nu toe daarvoor het levende bewijs, dat werkelijke genezing geen vraag van “techniek” is, maar dat door de ware ‚wetenschap van het hart‘ en de bereidheid tot innerlijke ommekeer dat allemaal mogelijk wordt. Daarvan heb ik mij ondanks (of juist dankzij) mijn horen bij een typisch op reparatie georiënteerde “kliek” meerdere jaren door eigen ervaring kunnen overtuigen.“

DR. U. M.
Duitsland

dr-med-a-m„Het is zeer belangrijk, in het bijzonder voor een arts, om waar te nemen dat de mens niet alleen maar een bundel botten en spieren met enige kilo’s gewicht is. Veel meer is de mens een levende eenheid van lichaam, geest en ziel met een goddelijke essentie in de kern. Deze goddelijke kracht in de kern van de mens verbindt hem niet slechts met het hoogste principe, maar beïnvloedt hem op elk gebied, van het fysieke welbevinden tot het spirituele welbevinden. Zonder deze spirituele verbinding te versterken en zonder lichaam, geest en ziel te harmoniseren, is de gezondheid in zijn totaliteit onmogelijk. Het zou een grote fout zijn, als men de mens alleen maar op het fysieke niveau definiëert en daarbij de andere belangrijke en subtiele gebieden van geest en ziel vergeet en de verbinding met het universele principe negeert. Bruno Grönings leer herinnert ons niet alleen aan onze diepe verbinding met de universele energie, maar helpt ons daarbij ook de harmonie in lichaam, geest en ziel te stabiliseren. De principes van Bruno Gröning zijn voor mij zeer vergelijkbaar met de Indiase Vedische filosofie, die ook heel veel waarde hecht aan het sterken van de innerlijke subtiele energieën. De leer van Bruno Gröning is werkelijk een systematische en begrijpelijke weg, om onze innerlijke krachten op te bouwen en lichaam, geest en ziel in harmonie te brengen.“

DR. A. M.
India

dr-med-b-sDe leer van Bruno Gröning heeft mij persoonlijk geholpen om vrij te zijn van ziekte. Zij helpt de mens, zoals de medisch wetenschappelijk gedocumenteerde berichten bewijzen. Er bestaat geen ongeneeslijk, elke ziekte kan genezen. Door het opnemen van de Heilstrom ervaart de genezingzoekende de verbinding met God en heeft daarmee de mogelijkheid om actief aan zijn genezing mee te werken. 'God is de grootste Arts'. zei Bruno Gröning.“

B.S., arts
Duitsland

PROF DR F S“ik ben van mening dat reguliere geneeskunde en genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning elkaar niet storen, zij vullen elkaar aan. Hoewel er sommige artsen zijn die weinig in deze dingen geloven. Zij denken dat alleen de reguliere geneeskunde de zieken kan helpen en de geestelijke genezing niets brengt. Maar ik ben het daar absoluut niet mee eens, omdat ik denk dat het een het andere helpt. Soms, als de zieke geen vertrouwen meer heeft in de reguliere geneeskunde, dan helpt hem de geestelijke genezing meer dan de traditionele geneeskunde. Mijn persoonlijke mening als wetenschapper is, dat het een het ander niet stoort, bij de juiste toepassing moet het een het ander helpen.”

PROF. dR. F. S.
Medische universiteit Duschanbe, Tadschikistan

dr-med-dent-r-w„Bruno Gröning is de Wegwijzer. Bruno Gröning is de wegwijzer. Hij toont mij de weg en laat ons zien hoe wij de gezondheid en daardoor ook het zielenheil kunnen verkrijgen. Zijn weg voert naar God, onafhankelijk van religie, huidskleur en leeftijd. Het is voor ieder toegankelijk, omdat het niets kost.

Dr. R.W.
Zwitserland

 „Een Duitse collega hield bij ons in het ziekenhuis een lezing over genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning. De medisch directeur van ons ziekenhuis heeft de informatie aan alle afdelingen gegeven en ons nog eens persoonlijk uitgenodigd. En zo kwamen wij ook. Het was al iets bijzonders dat een Duitse arts naar ons in India moest komen, om ons de mogelijkheid van genezing langs geestelijke weg uit te leggen. Toch was het mogelijke verband van medische feiten en geestelijk weten door de leer van Bruno Gröning voor ons allen zeer indrukwekkend. Ook voelde ik een kracht als een stroom door mijn lichaam stromen. Sindsdien neem ik de Heilstrom regelmatig op. Door de vele goede ervaringen is de leer van Bruno Gröning intussen van bijzondere waarde voor me geworden.“

Dr Z. gynaecoloog
Ahmedabad/India

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning