Ure skupnosti

Izvor moči za vsakdanje življenje

GE Köln-RathNa urah skupnosti se poglobljeno podaja učenje Bruna Gröninga. Iskalci pomoči in prijatelji imajo tako možnost, da vadijo pravilno uporabo novega načina razmišljanja in v sebi utrjujejo vero. Tako lahko človek zdravje ne le prejme, ampak tudi obdrži.

Poznavanje duhovnih povezav, da ne bi spet zapadli v stare obremenitve (bolezni)

Kako pomembno je poznavanje učenja Bruna Gröninga, je pokazala preteklost: Veliko iskalcev pomoči je po enem samem srečanju z Gröningom – tako v Herfordu kot na Traberhofu – ozdravelo, niso pa vedeli ničesar o duhovnem ozadju izcelitve. Niti se niso naučili sprejemati Heilstrom niti niso vedeli ničesar o tako imenovanih Regelungen misli, pravilen sedeč položaj, znanje o Dobrem in zlu: o vsem tem niso vedeli ničesar. Če so se pojavile Regelungen ali dvomi v trajnost izcelitve, so bili prepuščeni sami sebi in pogosto prešibki, da bi verjeli v zdravje. To je nato pogosto pomenilo, da je marsikdo ponovno zapadel v svoje stare tegobe. Potem se je govorilo, da ozdravitve niso trajne. Toda, kdor pozna učenje Bruna Gröninga ter dojame duhovne zakonitosti, ve, da je bila to le spontana posledica pomanjkanja vere oziroma pomanjkljivega znanja o duhovnih povezavah. Kdor npr. ne pozna moči misli in se še naprej ukvarja z boleznijo, bo izcelitev ponovno izgubil, ker bo nedobro, bolezen preko svojih misli ponovno pritegnil nase.

Zato je za iskalce pomoči pomembno, da se na urah skupnosti dobro seznanijo z učenjem Bruna Gröninga. Pomembno pa je tudi, da sprejmejo v čim večji meri Heilstrom – kar uspe ravno preko multipliciranega učinka energije skupnosti. Bruno Gröning je človeka primerjal z baterijo. Z razmišljanjem, govorjenjem in delom energijo nenehno oddajamo. Da bi moč ohranili, se moramo ponovno napolniti s potrebno količino energije. To lahko dosežemo z vsakodnevnim Einstellen in rednim obiskovanjem ur skupnosti. V nekem pismu iskalcu pomoči je Bruno Gröning med drugim napisal: »Vse svoje življenje se primerjajte z baterijo, [...] tako [...] morate poskrbeti, da je vaše telo vedno sveže napolnjeno, da ste in boste vedno v stanju to življenjsko energijo uporabiti ne samo za svoje življenje in obstoj, temveč boste to energijo kot baterija lahko dajali svojim bližnjim, to pomeni vsem soljudem, katerim jo primanjkuje.«

Opustiti vse negativno

Na urah skupnosti se srečuje veliko ljudi z vernimi mislimi in odprtimi srci. Tu imajo možnost, da v duhu predajo vse negativno in svojo dušni prostor izpraznijo. Tako lahko sprejmejo vase toliko dobre moči, da ostanejo v vsakdanjih preizkušnjah močni in premagajo zlo. Tu se v še večji meri prejema zdravilno moč. Več kot se človek Einstellen, večja je moč.

Pomen ure skupnosti je Bruno Gröning razložil takole: »Ne gre le za to, da ste navzoči na urah skupnosti, temveč gre v resnici za to, da ostanete na pravi poti, da ne skrenete z nje, kajti vse to je v vaše dobro.«

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Termini predstav v mnogih mestih po celem svetu

Založba Grete Häusler

Založba Grete Häusler: Velik izbor knjig, revij, CD-jev, DVD-jev in koledarjev

Znanstveniki imajo besedo

Znanstveniki imajo besedo: Zanimivi vidiki učenja Bruna Gröninga