Glasba v Krogu prijateljev Bruna Gröninga

Lastne skladbe in CD-posnetki

Musik im BGFBruno Gröning je bil pogosto ganjen do solz, ko je poslušal resno glasbo. Zato je pogosto na začetku in koncu svojih, na magnetofon posnetih predavanj, dodal klasično glasbo. Po njegovem zgledu so tudi danes tako rekoč vsa srečanja prijateljev Bruna Gröninga obogatena z izbranimi glasbenimi deli. Na zasedanjih in nekaterih urah skupnosti se mnogo skladb izvaja tudi v živo.

Da bi se lahko lažje ločili od skrbi in obremenitev, se na začetku ure skupnosti poje mirne ali pa tudi vesele pesmi, ki so jih skomponirali prijatelji Bruna Gröninga. Tako se odpre duša in se pripravi na sprejem zdravilne moči – Heilstrom.

Lastne skladbe

S komponiranjem za Krog prijateljev sta pričela Burkhard in Christoph Pesch v 80-ih letih – sprva z enostavnimi vokalnimi in instrumentalnimi skladbami. Drugi, za glasbo nadarjeni prijatelji, so kmalu sledili temu zgledu. Tako je v zadnjih desetletjih nastalo več kot 100 glasbenih del različnih zvrsti: pesmi s klavirsko in orkestralno spremljavo, korali, fuge in različne skladbe za zbor, soliste in orkester, oratorij, koncerti, fantazije in druge instrumentalne skladbe za manjše in večje ansamble, kot tudi glasba za dokumentarni film Fenomen Bruno Gröning.

Harmonična glasba harmonizirajoče deluje na poslušalce

Prav v smislu Bruna Gröninga, ki je svaril pred neharmonično glasbo, ki naj ne bi v človeku povzročala ničesar dobrega, se komponisti v Krogu prijateljev trudijo, da nastaja glasba, ki na poslušalce deluje še prav posebno harmonizirajoče. In to uspešno, kar potrjujejo mnoga poročila prijateljev Bruna Gröninga, da ob poslušanju te glasbe močneje občutijo Heilstrom.

CD-posnetki

Že kmalu po nastanku prvih lastnih skladb so bile te posnete na zapisovalce tona. Prva kaseta Odrešitev ljudi je tukaj je bila dostopna že leta 1989 v založbi Grete Häusler. Leto dni kasneje je sledila kaseta Svet je le Gospod.

Že od leta 1995 se glasbeno nadarjeni prijatelji Bruna Gröninga redno, dva- ali večkrat na leto srečujejo na vikendih za zbor in orkester. Za ta srečanja se vsi udeleženci pripravijo bodisi samostojno bodisi v lokalnih pevskih in instrumentalnih krogih. Na vikende, v katerih potekajo vaje in snemanja pripotujejo pretežno iz nemškega govornega področja pa tudi iz sosednjih držav in oddaljenih delov Zemlje. Suiti Čudodelni apostol in Ples življenja kot tudi glasbo za dokumentarni film Fenomen Bruno Gröning (2002) sta zaigrala profesionalna orkestra.

Z glasbo se intenzivneje občuti zdravilna moč

Pevci, instrumentalisti in komponisti v Krogu prijateljev Bruna Gröninga muzicirajo in komponirajo brez izjeme brezplačno, tako, kot je to samo po sebi umevno tudi na vseh drugih področjih v Krogu prijateljev. Njihova motivacija je ljubezen do glasbe, njihovo plačilo pa je radost in čudovito delovanje, ki ju pri prijateljih po vsem svetu razvija poslušanje te glasbe. S poslušanjem te glasbe je mogoče pri Einstellen na sprejem Heilstrom le to močneje občutiti in doživeti. Heilstrom povzroča ozdravitve.

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Termini predstav v mnogih mestih po celem svetu

Založba Grete Häusler

Založba Grete Häusler: Velik izbor knjig, revij, CD-jev, DVD-jev in koledarjev

Znanstveniki imajo besedo

Znanstveniki imajo besedo: Zanimivi vidiki učenja Bruna Gröninga