Krog prijateljev Bruna Gröninga

Mednarodno združenje za ozdravitve po duhovni poti

Frau Häusler in New YorkKrog prijateljev Bruna Gröninga je prostovoljno združenje ljudi, ki so zase prepoznali učenje Bruna Gröninga kot koristno in dragoceno ter ga uporabljajo v svojem življenju.

Ustanovitev Kroga prijateljev

Ustanoviteljica Kroga prijateljev Bruna Gröninga je Grete Häusler (1922 – 2007). Bruna Gröninga je spoznala leta 1959 in že pri prvem srečanju je sama doživela ozdravitev treh neozdravljivih bolezni. Kasneje je bila tesna sodelavka Bruna Gröninga in je v Avstriji ustanavljala skupnosti. Po smrti Bruna Gröninga leta 1959 je ugotovila, da se ozdravitve še vedno dogajajo. Leta 1979 je ustanovila Krog prijateljev, ki ima nalogo, da duhovno dediščino Bruna Gröninga ohrani za zanamce in ponudi ljudem možnost za pomoč in ozdravitev.
Na začetku je bila le peščica somišljenikov, konec osemdesetih let pa se je pričela hitra rast. Danes je Krog prijateljev Bruna Gröninga eno največjih združenj za ozdravitve po duhovni poti, ki deluje po vsem svetu in ga vodi Dieter Häusler, sin Grete Häusler.

Lokalne skupnosti po vsem svetu

Danes obstajajo lokalne skupnosti v vseh evropskih državah in tudi na vseh kontinentih in sicer je njihovo število naraslo na preko 70 v vseh državah. Prijatelji, ki so vključeni vanje, se srečujejo vsake tri tedne na urah skupnosti. Poleg lokalnih skupnosti za odrasle, lahko svoje ure skupnosti obiskujejo tudi mladinci in otroci. Ozdravitve se dogajajo tudi tu. Za zdravnike, zdravilce in druge zdravstvene delavce je osnovana Medicinsko-znanstvena strokovna skupina (MWF).

Nobenih finančnih, religioznih ali medicinskih zahtev

Krog prijateljev Bruna Gröninga se financira izključno na osnovi prostovoljnih prispevkov in vsi pomočniki delajo prostovoljno, v svojem prostem času. Krog prijateljev ni vezan na nobeno religijo ali veroizpoved. Pripadajo mu ljudje vseh velikih svetovnih religij.

Po vzoru Bruna Gröninga se v Krogu prijateljev ne postavlja diagnoz, izvaja terapij, preiskuje ali zdravi. Prav tako se ne odsvetuje obiskov pri zdravniku, jemanja zdravil, terapij ali operativnih posegov. Po Gröningu je vsaka ozdravitev dejanje Božje milosti. Zato se v Krogu prijateljev Bruna Gröninga tudi ne obljublja ozdravitev.

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Termini predstav v mnogih mestih po celem svetu

Založba Grete Häusler

Založba Grete Häusler: Velik izbor knjig, revij, CD-jev, DVD-jev in koledarjev

Znanstveniki imajo besedo

Znanstveniki imajo besedo: Zanimivi vidiki učenja Bruna Gröninga