Bgroeninggem

Välkommen till Bruno Grönings vänkrets

Hjälp och helande på andlig väg genom Bruno Grönings lära – medicinskt kontrollerbar!

  • • Vad de forntida människorna i alla högkulturer visste
  • • Vad berömda moderna läkare (Paracelsus, Hahnemann, ...) använde
  • • Vad vetenskapen har bekräftat genom några grundläggande upptäckter

Det finns en högre kraft som är källan till allt liv och som kan läka och bota!

Bruno Gröning kallade den livskraft, helande kraft, Heilstrom eller den gudomliga kraften. Han hade en mycket exakt, intuitiv kunskap om den, som han gjorde tillgänglig för alla genom sin enkla undervisning.

Bruno Grönings vänkrets är en sammanslutning av människor som har upplevt hjälp och helande genom att ta in denna i stort sett glömda naturliga helande kraft. I alla delar av världen förs Bruno Grönings lära vidare oberoende av religion eller nation.

Genom en lämplig kroppshållning och ett öppet sinne kan alla absorbera den gudomliga kraften. Denna "Heilstrom (helande ström)" kan kännas i kroppen och kan hjälpa och läka även kroniska, degenerativa och allvarliga organiska sjukdomar.

„Ha tro och tillit. Den gudomliga kraften hjälper och helar." (Bruno Gröning)

De många helandena registreras efter de kliniska sjukdomstillstånd som de botade personerna led av. Den medicinvetenskapliga fackgruppen (MWF) i Bruno Grönings vänkrets är ett forum med flera tusen läkare och annan vårdpersonal, som granskar innehållet i rapporterna och förser om möjligt rapporterna med medicinska kommentarer baserade på medicinska fynd från oberoende läkare.

Saal Zagreb

Föredrag för 1100 intresserade

Dieter Häusler, ledare för Bruno Grönings vänkrets, håller ett föredrag för 1100 intresserade.

Läs mer...

Dokumentarfilm auf YouTube

På YouTube sedan 2019

Dokumentärfilmens tre delar har redan visats mer än 1,3 miljoner gånger på de olika språkkanalerna. Människor talar om underbara upplevelser som de har haft när de tittade på filmen.

Del 1

PeacePole-Verleihung

Fredspris

World Peace Prayer Society (WPPS) hedrar Vänkretsens mer än 30-åriga engagemang.

Läs mer...

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära