Ungdomsgemenskaper

Livliga utbyten med likasinnade

Jugendgemeinschaften im Bruno Gröning-Freundeskreis I Bruno Grönings vänkrets finns också många ungdomar och unga vuxna mellan 14 – 27 år, som regelbundet träffas i ungdomsgemenskaper och på flerspråkiga internetkonferenser över hela världen. Där talar de om helanden som de har upplevt, eller ser fram emot att uppleva, och delar sina erfarenheter av Bruno Grönings lära i vardagen.

Det handlar om ämnen som unga människor är särskilt intresserade av, som:

  • hjälp med vardagsarbetet i skolan och i studier
  • fysiska och psykologiska botanden
  • värdefulla erfarenheter i relationer
  • livsglädje
  • naturligt självförtroende och tillit till Gud
  • att bli medveten om sina egna förmågor
  • kärlek till naturen
  • meningen med livet
  • ett naturligt sätt att handskas med sin Gudstro
  • en positiv attityd till livet

Framförallt är det deras egna upplevelser av hjälp och helande, liksom det livliga utbytet med likasinnade, som motiverar ungdomarna att dagligen omsätta Bruno Grönings lära i praktiken.

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära