Fredspris

World Peace Prayer Society (WPPS) hedrar Vänkretsens mer än 30-åriga engagemang.

Bruno Gröning-Freundeskreis: PeacePole-Verleihung: v.l. Deborah Moldow, Dieter Häusler und Birgit Häusler bei der Übergabe des Peace Pole Awardsf v. Deborah Moldow, Dieter Häusler och Birgit Häusler vid överlämnandet av Peace Pole-priset

New York City. Den till Förenta Nationerna (FN) anslutna organisationen World Peace Prayer Society (WPPS) delade den 23 maj 2013 ut fredspriset Peace Pole Award till Bruno Grönings vänkrets. Den högtidliga ceremonin ägde rum i Förenta Nationernas ekumeniska kapell, Tillman-kapellet, på inbjudan av United Nations Staff Recreation Councils (UNSRC) SaluS.

FN:s representant för WPPS, Deborah Moldow, framhävde i sitt tal betydelsen av Bruno Grönings vänkrets och Bruno Grönings lära, med betoning på hjälp och helande på andlig väg. Helandet av den enskilda individen är nära förbundet med fred för alla människor, och hon tackade Bruno Grönings vänkrets för mer än trettio års osjälviskt arbete. Hon hänvisade till hur Peace Pole priset ser ut och sa att: "Den förbinder himmel och jord med en bön om fred." Det världsomspännande Peace Pole-projektet startades av Masahisa Goi (1916–1980) som under femtiotalet efter händelserna i Hiroshima vigde sitt liv till att arbeta för världsfreden. Målet för hans icke-statliga organisation är att förena människor i alla länder under mottot: "Må fred regera jorden." WPPS arbetar för en värld där alla kulturer och sedvänjor, religioner, etniska grupper och sätt att leva på blir respekterade. Till pristagarna hör bland annat Nobelfredspristagaren Moder Theresa, liksom Nobelfredspristagaren Dalai Lama och även påven Johannes Paulus II.

Under ceremonin visades ett avsnitt ur en film som belyste Bruno Grönings liv och det världsomspännande arbetet i Bruno Grönings vänkrets. Bruno Gröning (1906–1959) blev under femtiotalet känd i hela världen på grund av fantastiska helanden som skedde tack vare absorberandet av livskraften, som han även kallade för Heilstrom. Eftersom Bruno Gröning under sin livstid beskrev hur människor av sig själva kan bli lyckliga och friska igen genom sin egen insats, sker även idag häpnadsväckande tillfrisknanden, till och med från fysiska och psykiska sjukdomar som anses vara obotliga. Bruno Grönings vänkrets är världens största organisation för helande på andlig väg, och informerar de som är intresserade om hur man kan ta upp kraften och använda den för sin hälsa.

Som ställföreträdare för Vänkretsen tog Dieter Häusler, Vänkretsens ledare, emot Peace Pole priset ur FN:s representant Deborah Moldows händer, med orden: "Denna utmärkelse innebär ett erkännande av Bruno Grönings livsverk men samtidigt också för alla Bruno Gröning-vänner världen över som bär fram detta budskap om fred, kärlek och harmoni, samt visar på möjligheten till andligt helande." Han talade om det fridfulla samarbetet mellan vännerna i Irland och Nordirland, liksom om den ovanliga vänskapen mellan grekiska och turkiska vänner och om hur gemenskaperna i Palestina stöttas av vänner från Israel, och därigenom exemplifierar uttrycket: "Må fred regera på jorden. „Möge Frieden auf Erden sein“.

Videoklippets titel: Inspelning av prisutdelningsceremonin den 23 maj 2013 i Tillmanska kapellet, New York

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära