Bruno Grönings vänkrets

En internationell organisation för helande på andlig väg

Frau Haeusler in NewYorkBruno Grönings vänkrets är en frivillig sammanslutning av människor som använder Bruno Grönings lära eftersom de upplever den som värdefull och till stor hjälp i livet.

Grundandet av Bruno Grönings vänkrets

Bruno Grönings vänkrets grundades av Grete Häusler (1922 – 2007). År 1950 träffade hon Bruno Gröning och blev redan vid deras första möte frisk från tre kroniska sjukdomar. Därefter blev hon en nära samarbetspartner till Bruno Gröning och grundade gemenskaper i Österrike. Efter Bruno Grönings död 1959, märkte hon att helandena fortsatte att ske. År 1979 grundade hon Vänkretsen, vars uppgift var att bevara Bruno Grönings andliga verk för eftervärlden och erbjuda människor en möjlighet att få hjälp och helande.
Till en början var de bara en handfull likasinnade, men i slutet av 80-talet påbörjades en enorm tillväxt. Nu med Dieter Häusler - Grete Häuslers son - som ledare, är Bruno Grönings vänkrets en av de största internationellt aktiva föreningarna för helande på andlig väg.

Lokala gemenskaper världen över

I alla europeiska länder liksom på alla jordens kontinenter finns lokala gemenskaper i fler än 100 länder. Där träffas alla vänner i gemenskapen var tredje vecka på gemenskapsmöten. Förutom lokala gemenskaper för vuxna, finns det även ungdoms- och barngemenskaper. Även här sker helanden. För läkare, sjukvårdspersonal och alternativa medicinare finns det en Medicinvetenskaplig fackgrupp (MWF).

Inga ekonomiska, religiösa eller medicinska fordringar

Bruno Grönings vänkrets finansieras enbart av frivilliga gåvor. Alla medhjälpare arbetar som volontärer. Någon ekonomisk eller juridisk bindning existerar inte. Vänkretsen har ingen trostillhörighet och är inte bunden till någon religion. Hit hör människor från alla de stora världsreligionerna.

I linje med Bruno Grönings exempel ger man i Vänkretsen ingen medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Likaså avråder man inte från läkarbesök, medicinering, terapier eller operativa ingrepp. Enligt Gröning är varje helande en gåva från Gud och därför ger man i Bruno Grönings vänkrets inte heller några löften om helande.

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära