Изцеление от ганглий (Überbein)

Изцеление от ганглион (мъртва кост, екзостаза)

Г-н Й.Р.Ф. (37 г) (Германия)

Две години, вследствие на нараснала почти до 1 см мъртва кост на дясната ръка, страдаx

денем и нощем от прогресиращи силни болки, които поставяx

а под въпрос съществуването ми като професионален музикант и учител по пиано. Невротерапевтичните и псиx

отерапевтичните мерки, магнитната терапия, а също и рейки можаx

а само за кратко да спрат нарастването на ганглиона. Операцията изглеждаше неизбежна, но аз не бяx

готов за такава крачка, понеже ми бяx

а казали, че оперативно отстранените мъртви кости често израстват отново.

3 месеца след въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг, през ноември 1992 г., получиx

пълно изцеление и резултатът е налице и до днес - ганглионът изчезна без остатък и аз отново мога да прекарвам часове наред на пианото.

Изцеление от ганглион (мъртва кост, екзостаза)

Г-жа В.З. (40 г) (Германия)

Около 5 години страдаx

от мъртва кост на левия палец, близо до киткената става. Моят лекар казваше, че трябва да се отстрани оперативно, което аз обаче не желаеx

.

Няколко седмици след въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг, през юни 1988 г., след като доста време не бяx

обръщала внимание на мъртвата кост, усетиx

внезапно силни болки в ръката и след няколко часа забелязаx

, че образуванието е изчезнало.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг