Medyczna Grupa Naukowa (MWF)

Międzynarodowe forum zawodów medycznych

MWFOd czasu powstania w 1992 roku Medycznej Grupy Naukowej (Medizinisch-Wissenschaftlich Fachgruppe-MWF) jest ona dla tysięcy lekarzy, psychologów oraz innych osób związanych z lecznictwem na całym świecie nadzwyczajnym forum zajmującym się uzdrowieniami na drodze duchowej. Wielu z nich poszukiwało pomocy dla siebie albo swoich pacjentów i w nauce Bruno Gröninga znalazło wartościowe uzupełnienie swojej wiedzy z zakresu medycyny akademickiej lub alternatywnej.

Poprzez publikacje, fachowe wykłady i zjazdy lekarskie chcą oni wyjaśnić i informować o duchowych związkach pomiędzy uzdrowieniem i zdrowiem oraz fenomenie uzdrowienia przez ducha. Służy temu przede wszystkim medyczna weryfikacja relacji o uzdrowieniach i, na ile to możliwe, dokumentowanie stanu zdrowia przed i po uzdrowieniu.

Dzięki temu udało się w ostatnich latach stworzyć archiwum, które w imponujący sposób udowadnia, że na drodze duchowej można oprócz uzdrowienia z chorób psychicznych i psychosomatycznych, doznać uzdrowienia również z chorób organicznych, a nawet zwyrodnieniowych.

Fachowcy zaangażowani w MWF wykonują te prace bez wynagrodzenia, z wdzięczności za uzdrowienia, które otrzymali sami lub doświadczyli ich u innych. Ich życzeniem jest oprzeć uzdrowienia na drodze duchowej, według nauki Bruno Gröninga, na naukowych podstawach i ułatwić dostęp do tej drogi jak największej liczbie szukających pomocy, a także swoim kolegom z zawodów medycznych.

 

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga