Uzdrowienia z egzemy

Uzdrowienie z egzema na rękach

Pani M. J. (43), wspóln (Belgia)

Od 1978 r. około 2 razy w roku miałam na rękach silna egzemę o podłożu nerwowym:

silny świad i małe pęcherzyki. Używałam wówczas specjalna maść i brałam

antybiotyki. Egzema utrzymywała się za każdym razem przez około 3 tygodnie.

Złagodzenie świadu nastapiło już dużo wcześniej zanim zostałam wprowadzona do

nauki Bruno Gröninga (w październiku 1991 r.), ponieważ za porada przyjaciółki

nastawiałam się codziennie na uzdrawiajacy prad. W krótkim czasie po

wprowadzeniu egzema nie wystapiły już więcej. Skóra jest teraz całkowicie

zdrowa.

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga