Koło Przyjaciół Bruno Gröninga

Międzynarodowa organizacja działająca na rzecz uzdrowień na drodze duchowej

Frau Häusler in New YorkKoło Przyjaciół Bruno Gröninga jest dobrowolnym zrzeszeniem ludzi, którzy uznali naukę Bruno Gröninga za pomocną i wartościową i ją stosują we własnym życiu.

Założenie Koła Przyjaciół

Założycielką Koła Przyjaciół Bruno Gröninga jest Grete Häusler (1922 - 2007). Poznała ona Bruno Gröninga w 1950 roku i sama doznała, już podczas pierwszego spotkania, uzdrowienia z trzech nieuleczalnych chorób. Następnie stała się ścisłą współpracownicą Bruno Gröninga i organizowała wspólnoty w Austrii. Po śmierci Bruno Gröninga w 1959 roku przekonała się, że uzdrowienia następują nadal. W 1979 roku założyła Koło Przyjaciół. Jego zadaniem jest zachowanie duchowej spuścizny Bruno Gröninga dla potomności i oferowanie ludziom możliwości pomocy i uzdrowienia.
Na początku była to tylko garstka ludzi myślących podobnie, jednak pod koniec lat 80-tych rozpoczął się błyskawiczny rozwój. Dziś Koło Przyjaciół Bruno Gröninga jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz uzdrowień na drodze duchowej, a kierowane jest przez Dietera Häuslera, syna Grete Häusler.

Lokalne wspólnoty na całym świecie

Obecnie wspólnoty lokalne istnieją we wszystkich krajach europejskich, jak również na wszystkich kontynentach, w ponad 100 krajach. Przyjaciele należący do nich spotykają się co trzy tygodnie. Oprócz wspólnot dla dorosłych istnieją także wspólnoty dla młodzieży i dla dzieci. Również tutaj wydarzają się uzdrowienia. Ponadto istnieje Medyczno-Naukowa Grupa (MWF), zrzeszająca lekarzy, naturoterapeutów i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Nie stawia się żadnych warunków finansowych, religijnych czy medycznych

Koło Przyjaciół Bruno Gröninga finansowane jest wyłącznie z dobrowolnych datków i wszyscy pomocnicy pracują społecznie. Koło Przyjaciół nie jest związane z żadną religią czy grupą wyznaniową. Należą do niego wyznawcy wszystkich wielkich, światowych religii.

Za przykładem Bruno Gröninga, w Kole Przyjaciół nie są stawiane diagnozy, przeprowadzane terapie, badania i leczenie. Również nie odradza się wizyt u lekarza, przyjmowania leków, terapii czy operacji. Według Gröninga każde uzdrowienie jest aktem Bożej łaski. Dlatego w Kole Przyjaciół nie obiecuje się też uzdrowienia.

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga