Wspólnoty dla młodzieży

Żywa wymiana z ludźmi o takich samych przekonaniach

Jugendgemeinschaften im Bruno Gröning-FreundeskreisW Kole Przyjaciół Bruno Gröninga jest również wiele młodzieży. Młodzi ludzie w wieku od 14 do 27 lat spotykają się regularnie na spotkaniach wspólnot dla młodzieży oraz na konferencjach internetowych, które prowadzone są w wielu językach na całej kuli ziemskiej. Tam dzielą się oni uzdrowieniami, których doznali i wymieniają się doświadczeniami z tego, jak przeżywają naukę Bruno Gröninga w codziennym swoim życiu.

Najczęściej poruszane tematy to takie, które są ważne dla młodzieży jak:

  • pomoce na co dzień w szkole i na studiach
  • uzdrowienia cielesne i w sferze psychiki
  • wartościowe doświadczenia w zakresie partnerstwa
  • radość życia
  • naturalna wiara w siebie i zaufanie do Boga
  • uświadamianie sobie własnych uzdolnień
  • miłość do natury
  • sens życia
  • naturalne podejście do wiary w Boga
  • pozytywne nastawienie do życia

Tym, co daje młodym ludziom w Kole Przyjaciół impuls do stosowania nauki Bruno Gröninga w ich codziennym życiu, to przede wszystkim ich własne przeżycia, pomoce i uzdrowienia, których doświadczyli, oraz wymiana doświadczeń z innymi młodymi ludźmi o podobnych przekonaniach i sposobie widzenia świata.

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga