Spotkania wspólnoty

Źródło siły do życia na co dzień

GE Köln-RathNa spotkaniach wspólnoty przekazuje się pogłębioną naukę Bruno Gröninga. Osoby szukające pomocy i przyjaciele mają w ten sposób możliwość uczenia się jak prawidłowo wykorzystywać to nowe dobro myślowe i wzmacniać swoją wiarę. Dzięki temu, człowiek może nie tylko uzyskać zdrowie, ale i je zachować.


Poznać duchowe zależności, aby nie wracać do starego cierpienia

To, jak ważna jest znajomość nauki Bruno Gröninga, pokazała przeszłość: Wielu szukających pomocy, już po jednym spotkaniu z Bruno Gröningiem – czy to w Herford czy w Traberhof – zostało uzdrowionych, nie wiedząc nic o duchowym podłożu uzdrowienia. Nie nauczyli się przyjmowania Heilstrom ani nie wiedzieli nic na temat Regelungen. Potęga myśli, prawidłowa postawa siedząca, wiedza o dobru i złu: to wszystko było im nieznane. Kiedy pojawiały się Regelungen lub zwątpienie w trwałość uzdrowienia, byli zdani sami na siebie, często zbyt słabi, aby wierzyć w zdrowie. Toteż niektórym wracały ich stare dolegliwości. Mówiło się wtedy, że uzdrowienia nie utrzymywały się, lecz ten, kto zna naukę Bruno Gröninga i poznał prawa duchowe, wie, że było to mimowolne następstwo braku wiary lub też niedostatecznej wiedzy na temat zależności duchowych. Na przykład, ten, kto nic nie wie o potędze myśli i w dalszym ciągu zajmuje się chorobą, może ponownie utracić zdrowie, gdyż poprzez swoje myślenie przyciąga na nowo to, co niedobre, chorobę.

Zatem dla poszukującego pomocy ważne jest, aby poznawał naukę Bruno Gröninga w czasie spotkań wspólnoty. Ważne jest także to, żeby w większym stopniu przyjmował w siebie Heilstrom – co jest możliwe ze względu na pomnożone we wspólnocie działanie energii. Bruno Gröning porównywał człowieka z baterią. Poprzez myślenie, mówienie i działanie zużywa on stale energię. Aby pozostać silnym, musi odpowiednio doładowywać się energia. Może to osiągnąć poprzez codzienne Einstellen i regularne uczestnictwo w spotkaniach wspólnoty. W liście do osoby poszukującej pomocy Bruno Gröning pisał między innymi: "Niech Pan przez całe swoje życie porównuje siebie do baterii, [...] zawsze troszczy się [...], aby Pana ciało było zawsze świeżo naładowane, żeby był Pan w stanie wykorzystywać tę życiową energię nie tylko dla siebie, żeby móc żyć i egzystować, ale żeby Pańskie ciało jako bateria mogło przekazywać tę energię również wszystkim innym ludziom, którzy wykazują braki energii."

Odrzucić wszystko co negatywne

Na spotkaniach wspólnoty spotyka się wielu ludzi z myślami pełnymi wiary i otwartymi sercami. Tutaj mają możliwość oddania na drodze duchowej wszystkiego co negatywne, opróżnienia swojego duchowego naczynia. Wtedy mogą przyjąć w siebie dużo dobrej siły, aby w codziennych sprawdzianach mieć siłę i pokonywać zło. Tutaj przyjmuje się uzdrawiającą siłę bardziej intensywnie. A im więcej ludzi przeprowadza Einstellen, tym potężniejsza jest ta siła.

Bruno Gröning wyjaśnił w następujący sposób to, o co chodzi na spotkaniach wspólnoty: "Nie chodzi o to, aby być tylko obecnym na spotkaniu wspólnoty, lecz chodzi naprawdę o to, abyście pozostali na tej właściwej drodze i tutaj zostali na niej utwierdzeni, abyście z niej nie zeszli, ponieważ to wszystko wyjdzie wam przecież na dobre."

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga