Muzyka w Kole Przyjaciół Bruno Gröninga

Własne kompozycje i nagrania muzyczne

Musik im BGFBruno Gröning wzruszał się często do łez, słuchając muzyki poważnej. Dlatego też wstawiał muzykę klasyczną na początku i na końcu swoich wykładów nagrywanych na taśmę magnetofonową. Za jego wzorem także dzisiaj prawie wszystkie spotkania przyjaciół Bruno Gröninga są wzbogacane wybranymi utworami muzycznymi. Na zjazdach i niektórych spotkaniach wspólnoty wiele z tych utworów jest wykonywanych na żywo.

Aby łatwiej uwolnić się od trosk i obciążeń, na początku spotkania wspólnoty się śpiewa: spokojne, nastrojowe, ale także wesołe pieśni, skomponowane przez przyjaciół Bruno Gröninga. Dzięki temu otwiera się dusza i jest gotowa przyjąć w siebie tę dobrą siłę – Heilstrom.

Kompozycje własne

Komponować dla Koła Przyjaciół zaczęli w latach 80-tych bracia Burkhard i Christoph Pesch – na początku były to proste utwory wokalne i instrumentalne. Wkrótce ich śladem podążyli inni utalentowani muzycznie przyjaciele, i tak w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało ponad 100 utworów muzycznych najróżniejszego rodzaju: pieśni z akompaniamentem fortepianu i orkiestry, chorały, fugi i różne utwory dla chóru, solistów i orkiestry, jedno oratorium, koncerty, fantazje i inne instrumentalne dzieła dla mniejszych i większych zespołów jak również muzyka do filmu dokumentalnego Fenomen Bruno Gröninga.

Harmonijna muzyka oddziałuje harmonizująco na słuchaczy

Zgodnie z zamiarem Bruno Gröninga - który ostrzegał przed dźwiękami muzyki dysharmonijnej, ponieważ one w człowieku nie wyzwalają nic dobrego - kompozytorzy w Kole Przyjaciół starają się tworzyć muzykę, która wpływa na słuchaczy wysoce hormonizująco. O powodzeniu tych wysiłków świadczą liczne relacje przyjaciół Bruno Gröninga o wzmożonym odczuwaniu Heilstromu podczas słuchania takiej muzyki.

CD-nagrania

Wkrótce po pojawieniu się pierwszych własnych kompozycji, zaczęto je nagrywać na nośniki dźwięku. Pierwsza kaseta magnetofonowa Der Menschen Heil ist da (Zbawienie ludzkości) była już dostępna w 1989 roku w wydawnictwie Grete Häusler, a po roku pojawiła się kaseta Heilig ist nur der Herr (Święty jest tylko Pan).

Od 1995 muzykalni przyjaciele Bruno Gröninga spotykają się regularnie co roku na dwóch lub więcej weekendach dla chóru i orkiestry. Wszyscy uczestnicy przygotowują się do nich samodzielnie oraz w ramach regionalnych kół śpiewu i muzykowania. W większości przybywają oni na te weekendy prób i nagrań z krajów niemieckojęzycznych, ale pojawiają się także przedstawiciele krajów sąsiednich i odleglejszych rejonów Ziemi. Suity Der Wunderapostel (Cudowny apostoł) i Lebenstanz (Taniec życia) jak również muzyka do filmu dokumentalnego Fenomen Bruno Gröninga (2002) zostały nagrane przez profesjonalne orkiestry.

Przy muzyce intensywniej odczuwać uzdrawiającą siłę

Muzycy, instrumentaliści i kompozytorzy w Kole Przyjaciół Bruno Gröninga muzykują i komponują bez wyjątku nieodpłatnie, tak jak we wszystkich innych obszarach działalności Koła Przyjaciół. Ich motywacją jest miłość do muzyki, ich wynagrodzeniem radość i to cudowne oddziaływanie tej muzyki na słuchających jej przyjaciół Bruno Gröninga na całym świecie. Słuchanie tej muzyki podczas Einstellen , a więc przyjmowania w siebie tej uzdrawiającej siły, umożliwia jej intensywniejsze odczuwanie i przeżywanie. Ta uzdrawiająca siła dokonuje uzdrowień.

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga