Nauka Bruno Gröninga

Pomoc i uzdrowienie na drodze duchowej

Bruno Gröning in einer Gemeinschaftsstunde.Nauka Bruno Gröninga opiera się na wpływie duchowych sił na człowieka. Wpływ tych sił jest o wiele większy, niż uświadamia to sobie większość ludzi.

Człowiek jest jak „bateria“. Aby wykonywać swoje zadania, musi stale przyjmować w siebie nowe życiowe energie

Bruno Gröning porównuje człowieka z baterią. W życiu codziennym każdy traci siłę. Jednak człowiek często nie przyjmuje wystarczającej ilości nowej, niezbędnej energii życiowej. Podobnie jak pusta bateria nie działa, tak samo ciało pozbawione siły nie może wykonywać swoich zadań. Następstwem tego jest wyczerpanie, nerwowość, lęk przed życiem i w końcu choroba.

Bruno Gröning wyjaśnia, w jaki sposób każdy człowiek może znowu dotrzeć do nowych energii. Zarówno wiara w dobro jest tu warunkiem jak też wola zdrowia. Człowiek jest wszędzie otoczony uzdrawiającymi falami, które musi tylko w siebie przyjąć. Według Bruno Gröninga, nie ma chorób nieuleczalnych, co potwierdzają sprawdzone medycznie relacje o uzdrowieniach. Uzdrowienia następują tutaj wyłącznie na drodze duchowej i dlatego nie są one zależne od fizycznego ciała Bruno Gröninga.

Jak człowiek najlepiej przyjmuje w siebie Heilstrom

Aby przyjąć w siebie ten Heilstrom, człowiek szukający pomocy siedzi z dłońmi otwartymi do góry. Ręce i nogi nie są skrzyżowane, aby nie przerywać przepływu Heilstromu. Myśli o chorobie i kłopotach mają działanie hamujące, natomiast pomagają myśli o czymś pięknym.

Kiedy Heilstrom przepływa przez ciało, trafia na organy, które są obciążone chorobą i zaczyna tam swoje oczyszczające działanie. Przy tym mogą pojawić się bóle, które wskazują na oczyszczanie ciała. Ponieważ choroba w swej istocie nie jest zgodna z wolą Boga, jest ona stopniowo usuwana. W niektórych przypadkach może się to wydarzyć spontanicznie. Konieczne jest, aby człowiek nie zajmował się już w myślach chorobą, lecz wierzył w to, że dla Boga nie ma chorób nieuleczalnych.

Aby nadal pozostać zdrowym człowiekiem, przyjaciele z Koła Przyjaciół Bruno Gröninga nastawiają się codziennie na przyjęcie Heilstromu. Zdrowe ciało tworzy podstawy do życia w harmonii z samym sobą, z innymi ludźmi i naturą.

Bruno Gröning daje ludziom naukę

Celem nauki Bruno Gröninga jest to, aby każdego uczynić człowiekiem cieszącym się życiem, wolnym od cielesnych i duchowych obciążeń.

O tym Bruno Gröning mówi dosłownie: „Ta moja nauka jest oczywistą życiową mądrością, według której żyje już wielu moich przyjaciół, odnosząc sukces. Dzięki przyjęciu tej nauki nastąpiła w nich całkowita przemiana, która w wielu przypadkach doprowadziła nawet do uzdrowienia.”

Staraniom Bruno Gröninga przyświecał tylko jeden cel: pomagać cierpiącym. Dał im na dalszą drogę życia swoją naukę, która nie opierała się na intelektualnych rozważaniach, lecz na intuicyjnym postrzeganiu praw duchowych. Kto bliżej ją pozna, odnajdzie i rozpozna w niej niespodziewaną złożoność, która wykracza daleko poza aspekt uzdrowienia, ponieważ człowiek otrzymuje uzdrowienie nie tylko w ciele, ale także w swojej duszy. Bruno Gröning nawoływał ludzi do wiary w dobro i do wprowadzania jej w czyn.

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga