Priekšlasījums 1100 interesentiem

Cilvēki ir dziļi aizkustināti, kad uzzina par Bruno Gröninga mācību

2019. gada 7. decembrī Dīters Häuslers, Bruno Gröninga Draugu loka vadītājs, viesojās 13. Starptautiskajā dabas, enerģijas un garīgās medicīnas (HUPED) kongresā Zagrebā.

Aptuveni 1100 interesentiem viņš noturēja priekšlasījumu par tēmu „Palīdzība un dziedināšana caur Bruno Gröninga mācību – medicīniski apstiprināta“.

Centrā atradās dokumentēti izdziedināšanu apraksti, kuri tika lietpratīgi komentēti no Draugu loka Medicīniski zinātniskās speciālistu grupas (MWF) ārstu puses.

Katru aprakstu pavadīja lieli aplausi. Interesenti bija patiesi iespaidoti un aizkustināti par to, ka ir šāds brīnišķīgs, vienkāršs ceļš, kas ir arī bez maksas, lai atgūtu veselību, laimi un apmierinātību ar dzīvi.

Dr. med. Vjekoslavs Jelečs, Zagrebas Veselības aizsardzības dienesta vadītājs, savā apsveikuma uzrunā pateicās Dīteram Häusleram par Draugu loka ieguldījumu Horvātijā.

Arī kongresā klātesošie mediji izrādīja interesi par Bruno Gröninga Draugu loku. RTL-Today Horvātija parādīja reportāžu vakara ziņu raidījumā.

Dokumentarfilm

Dokumentālā filma:
„Bruno Gröninga fenomens”

Demonstrēšanas datumi daudzās pilsētās visā pasaulē

Grete Häusler-Verlag

Grētes Häusleres izdevniecība: Plaša grāmatu, žurnālu, CD, DVD un kalendāru izvēle

fwd

Izsakās zinātnieki: Interesanti aspekti no Bruno Gröninga mācības