Tiêu đề

Hội trợ giúp cuộc sống tự nhiên

(Tổ chức tài trợ, được ghi nhận là một tổ chức phi lợi nhuận)
Bornschlade 38
DE-53797 Lohmar, Đức
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số đăng kí: Siegburg VR 1843
Lãnh đạo Hội: Dieter Häusler, Helga List

 

Hội thân hữu Bruno Gröning

Haidauer Strasse 6
DE-93107 Thalmassing, Đức
Điện thoại: +49 (0) 9453 - 998 626
Fax: +49 (0) 9453 - 996 593
Email: xem điểm liên hệ

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning