Chữa lành khỏi nghiện

Khỏi nghiện thông qua lời dạy của Bruno Gröning – con đường thoát khỏi nghiện ngập

Hàng bao nhiêu ca chữa lành khỏi nghiện thuốc, nghiện rượu và cả nghiện game nặng là bằng chứng cho thấy giúp đỡ và chữa lành thông qua lời dạy của Bruno Gröning là điều khả thi. Số phận của những cá nhân đằng sau những báo cáo này làm chúng ta cảm động sâu sắc.

Thông qua lời dạy của Bruno Gröning và sự tiếp nhận Heilstrom, ai cũng có thể nhận được năng lượng cần có để có thể vượt qua việc nghiện thuốc. Người thân của người nghiện cũng có thể giúp bằng cách tiếp nhận Heilstrom cho người đó.

Healing from Alcoholism

U.H. (33), Freising, Germany

U.H. began to drink alcohol when he was 17 years old. In the beginning, his consumption was very small, but later it became excessive. He regularly drank 10-15 bottles of beer daily, which almost resulted in the end of his relationship. Through his partner he came to the Bruno Gröning Circle of Friends. A few months later he was freed from the addiction. With the healing, a completely new life started for him.

Healing from Alcoholism

G.F. (39), Cologne, Germany

G.F. began to drink beer when he was 15. By the time he was 20, he was drinking 20 bottles of beer a day. If he drank less than eight bottles of beer in the evening, he experienced withdrawal symptoms in the form of itching, nervousness and insomnia. Through a colleague he learned about Bruno Gröning. After absorbing the healing power for more than a year, he was able to stop drinking alcohol from one day to the next without any withdrawal symptoms.

Healing from Alcoholism and depression

John Leiker, USA

John Leiker was for 35 years an alcoholic and drank 17 bottles of beer a day. He suffered from severe depression and twice tried to end his life. His condition was hopeless. At a lecture about the teachings of Bruno Gröning, he experienced a spontaneous and permanent healing of alcoholism. Six months later he felt a strong force that flowed from the legs to the head and freed him of all mental health problems.

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning