USA

TV

Interview mit S. Rois

"Interview with S. Rois” "

Fox News, English (2013-06-21)

 

 

 

 

 

Radio

"Interview with Mrs L. Sterling and Mr Kamp"

Art of Living Well Radio - Sterling Spin, 2012-11-27, English

 

"Interview with Maria Brune, Jolanda Rychel (1/5)"

 

Radio Misji Faraon in Chicago, 2010-01-06, Polish

"Interview with Maria Brune, Jolanda Rychel (2/5)"

 

Radio Misji Faraon in Chicago, 2010-01-07, Polish

 

"Interview with Maria Brune, Jolanda Rychel (3/5)"

 

Radio Misji Faraon in Chicago, 2010-01-12, Polish

"Interview with Edward Zawadzki (4/5)"

 

Radio Misji Faraon in Chicago, 2010-01-14, Polish

 

 

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning