Hội thân hữu Bruno Gröning

Một tổ chức toàn cầu về sự chữa lành bằng con đường tinh thần

Frau Häusler in New YorkHội thân hữu Bruno Gröning là một tổ chức tình nguyện bao gồm những người thấy được sự hữu dụng và giá trị của những lời dạy của Bruno Gröning và áp dụng chúng.

Sự thành lập của Hội thân hữu

Người sáng lập ra Hội thân hữu là bà Grete Häusler (1922-2007). Bà đã gặp Bruno Gröning vào năm 1950 và chính bà cũng đã được khỏi 3 căn bệnh nan y ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên với ông. Sau đó bà trở thành người cộng tác gần gũi của Bruno Gröning và xây dựng nên các cộng đồng ở Áo. Sau khi Bruno Gröning mất vào năm 1959 bà đã khẳng định rằng sự chữa lành vẫn tiếp tục xảy ra. Năm 1979 bà thành lập Hội thân hữu. Hội có nhiệm vụ kế thừa sự nghiệp tinh thần của Bruno Gröning truyền lại cho thế hệ sau và và tạo điều kiện cho những người cầu giúp đỡ đến được với sự cứu giúp và chữa lành.
Lúc đầu chỉ có một số ít những người cùng chí hướng, nhưng vào cuối những năm 80 Hội bắt đầu phát triển nhanh chóng. Ngày nay Hội đã là một trong những hiệp hội lớn nhất hoạt động toàn cầu về sự chữa lành bằng con đường tinh thần và dưới sự dẫn dắt của Dieter Häusler- con trai của bà Grete Häusler.

Những cộng đồng địa phương trên toàn thế giới

Ngày nay, ở tất cả các nước châu Âu cũng như tất cả các châu lục trên thế giới đều có các cộng đồng địa phương ở trên 100 quốc gia. Những người bạn hữu trong cộng đồng gặp gỡ nhau ba tuần một lần vào giờ sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh các cộng đồng địa phương của người lớn còn có các cộng đồng thanh niên và cộng đồng trẻ em. Tại các cộng đồng này sự chữa lành cũng xảy ra. Bên cạnh đó cũng có Nhóm chuyên gia nghiên cứu khoa học y học (MWF) dành cho các bác sỹ, người chữa trị bằng các phương pháp thay thế và những chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Không có bất cứ yêu cầu về tài chính tôn giáo hay y tế nào

Hoạt động của Hội thân hữu Bruno Gröning đều được hỗ trợ tài chính bằng đóng góp tự nguyện và tất cả những người giúp đỡ đều làm việc trên cơ sở tự nguyện không tiền thù lao trong thời gian rảnh rỗi của mình. Hội thân hữu không liên kết với bất cứ tôn giáo hay tuyên bố tín ngưỡng nào. Những người theo mọi tôn giáo lớn phổ biến trên thế giới đều thuộc về Hội.

Theo gương của Bruno Groening trong Hội thân hữu không có việc chẩn đoán, khám hay chữa trị. Không giới thiệu cũng như không chỉ dẫn việc dùng thuốc. Không can ngăn việc đến khám bác sỹ, việc dùng thuốc, cũng như mọi xử lý y học khác. Theo Bruno Groening mỗi một sự chữa lành là ơn huệ của Thượng đế. Do vậy trong Hội thân hữu không có hứa hẹn chữa khỏi.

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning