International press reviews

Press reports on Bruno Gröning and his teaching

Even over 50 years after Gröning’s death, the “Phenomenon Gröning” is still very up to date, as reflected in relevant reports. On the following pages you will find several examples from Germany and abroad.

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning