Những buổi báo cáo thông tin

Những buổi báo cáo của các bác sĩ, các thày thuốc của nhóm chuyên ngành y học MWF

Các bác sỹ và thầy thuốc của nhóm MWF tổ chức thường xuyên các báo cáo thông tin về việc chữa bệnh bằng con đường tinh thần theo lời dạy của Bruno Gröning.

  • Những người được lành bệnh kể về việc họ đã khỏi những căn bệnh tâm lý, bệnh hữu cơ và cả những căn bệnh “không thể chữa được“ như thế nào.
  • Giới thiệu những ca lành bệnh có minh chứng y học và giải thích một cách dễ hiểu.
  • Các thính giả trong buổi báo cáo có thể tự mình cảm nhận được năng lượng chữa bệnh.
  • Các buổi báo cáo thông tin là dành cho tất cả mọi người không có sự ràng buộc nào và hoàn toànmiễn phí.

27801 Dötlingen · 23 Tháng 4 2024

local_activity Information lecture
event Thứ ba, 23 Tháng 4 2024 19:00
place Kontakt: 04431-9485562, b.riedemann@gmx.net

27801 Dötlingen

27801 Dötlingen · 07 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Thứ sáu, 07 Tháng 6 2024 19:00
place Kontakt: 04431-9485562, b.riedemann@gmx.net

27801 Dötlingen

27801 Dötlingen · 26 Tháng 10 2024

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 26 Tháng 10 2024 15:00
place Kontakt: 04431-9485562, b.riedemann@gmx.net

27801 Dötlingen

34119 Kassel · 26 Tháng 4 2024

local_activity Information lecture
event Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 19:00
place Kontakt: +49 162 1030903, Email: traulsen.bgf@gmail.com

34119 Kassel
person Dr. med.

34119 Kassel · 27 Tháng 4 2024

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 27 Tháng 4 2024 19:30
place Kontakt: +49 162 1030903, Email: traulsen.bgf@gmail.com

34119 Kassel
person Dr. med.

34414 Warburg · 08 Tháng 5 2024

local_activity Information lecture
event Thứ tư, 08 Tháng 5 2024 19:30
place Kontakt: 0174 9182909

34414 Warburg

34414 Warburg · 05 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Thứ tư, 05 Tháng 6 2024 19:30
place Kontakt: 0174 9182909

34414 Warburg

34414 Warburg · 07 Tháng 8 2024

local_activity Information lecture
event Thứ tư, 07 Tháng 8 2024 19:30
place Kontakt: 0174 9182909

34414 Warburg

34414 Warburg · 02 Tháng 10 2024

local_activity Information lecture
event Thứ tư, 02 Tháng 10 2024 19:30
place Kontakt: 0174 9182909

34414 Warburg

34414 Warburg · 04 Tháng 12 2024

local_activity Information lecture
event Thứ tư, 04 Tháng 12 2024 19:30
place Kontakt: 0174 9182909

34414 Warburg

34537 Bad Wildungen · 27 Tháng 4 2024

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 27 Tháng 4 2024 15:00
place Kontakt: +49 162 1030903, Email: traulsen.bgf@gmail.com

34537 Bad Wildungen
person Dr. med.

35075 Gladenbach · 10 Tháng 5 2024

local_activity Information lecture
event Thứ sáu, 10 Tháng 5 2024 19:00
place Kontakt: 0641 58777921

35075 Gladenbach

35578 Wetzlar · 14 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Thứ sáu, 14 Tháng 6 2024 19:00
place Kontakt: 0641 58777921

35578 Wetzlar

37269 Eschwege · 27 Tháng 4 2024

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 27 Tháng 4 2024 10:30
place Kontakt: +49 162 1030903, Email: traulsen.bgf@gmail.com

37269 Eschwege
person Dr. med.

51145 Köln, Porz-Urbach · 06 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Thứ năm, 06 Tháng 6 2024 19:00
place Kontakt: 015778395261

51145 Köln, Porz-Urbach
person Heilpraktiker

60388 Frankfurt · 24 Tháng 4 2024

local_activity Information lecture
event Thứ tư, 24 Tháng 4 2024 19:00
place Kontakt: 06074 27862

60388 Frankfurt
person Heilpraktikerin

65929 Frankfurt · 28 Tháng 4 2024

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 28 Tháng 4 2024 17:00
place Kontakt: 06074 27862

65929 Frankfurt
person Heilpraktikerin

69115 Heidelberg · 21 Tháng 4 2024

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 21 Tháng 4 2024 17:00
place Kontakt: 06224-90 23 967

69115 Heidelberg
person Heilpraktikerin

80335 München · 16 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 16 Tháng 6 2024 15:00
place Kontakt: 0152 33679214

80335 München
person Dr. med.

80335 München · 16 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 16 Tháng 6 2024 15:00
place Kontakt: 0152 33679214

80335 München
person Dr. med.

81476 München · 15 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 15 Tháng 6 2024 15:00
place Kontakt: 0152 33679214

81476 München
person Dr. med.

81476 München · 15 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 15 Tháng 6 2024 15:00
place Kontakt: 0152 33679214

81476 München
person Dr. med.

Cập nhật mới nhất: 19-04-2024

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning