Lékařsko-Vědecká Odborná Skupina (MWF)

Internacionální fórum zdravotnických povolání

MWFOd svého založení v r. 1992 se Lékařsko-vědecká odborná skupina (MWF) stala na celém světě pro tisíce lékařů, psychologů a jiné, ve zdravotnictví činné osoby jedinečným fórem pro rozbor uzdravení duchovní cestou. Mnozí z nich hledali pomoc sami pro sebe nebo své pacienty a našli v učení Bruno Gröninga účinné doplnění svých školních nebo alternativně lékařských vědomostí.

Publikacemi, odbornými přednáškami a lékařskými konferencemi chtějí informovat a vysvětlit duchovní souvislosti uzdravení a zdraví i fenomén uzdravení duchem. K tomu na prvním místě patří lékařské ověřování zpráv o úspěchu a – pokud je to možné – jejich dokumentace s příslušnými nálezy před a po uzdravení.

Tímto způsobem se mohl v posledních letech vybudovat archiv, jenž působivě dokládá, že vedle psychických a psychosomatických onemocnění jsou k uzdravení duchovní cestou přístupné také organické a dokonce i degenerativní choroby.

Odborné síly angažované v MWF konají tuto práci nezištně a z vděčnosti za uzdravení, která zažily na sobě nebo u druhých. Jejich přáním je, dát uzdravení duchovní cestou prostřednictvím učení Bruno Gröninga vědecký základ a zpřístupnit tuto cestu uzdravení co možná největšímu počtu pomoc hledajících, ale také kolegům v povolání.

 

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga