Lægelig dokumentation

Registrering og kontrol af helbredelserne

Medizinische DokumentationEt vigtigt aspekt af arbejdet i Den Medicinsk- Videnskabelige Faggruppe (MWF) er den systematiske indsamling og kontrol af de helbredelser, der sker ad åndelige vej gennem anvendelsen af Bruno Grönings lære. Helbredte fra Bruno Gröning Vennekredsen er blevet undervist i kvalificeret at registrere succesberetninger. Således kunne et internationalt netværk opbygges inden for Vennekredsen til dokumentation af helbredelserne.

Ved dokumentation af en succesberetning anvendes et spørgeskema som ved en klinisk undersøgelse i sundhedssektoren, det beskriver den helbredtes sundhedstilstand i detaljer både før og efter helbredelsen. En sådan beretning bliver derefter grundigt indholdsmæssigt vurderet af forskellige læger i MWF. Hvis det skønnes nødvendigt ud fra et lægeligt synspunkt, bliver der indsamlet yderligere dokumentation. Lægerne i MWF fordrer derefter alle forundersøgelses-resultater, og beder den helbredte om at få en efterundersøgelse hos en uvildig, lokal kollega. Disse undersøgelsesresultater vedlægges succesberetningen, der herefter suppleres med en lægelig kommentar.

Ud over succesberetninger fra mennesker, bliver også helbredelser af dyr dokumenteret og kontrolleret af dyrlæger i MWF. Der er registreret imponerende beretninger om helbredelser – selv af alvorlige kroniske sygdomme, hvor en helbredelse ikke mere kunne forventes ud fra et almindeligt synspunkt hos en dyrlæge.

Ligeledes er der indsamlet beretninger om uforklarlige forandringer hos planter gennem påvirkning af Heilstrom, som bliver kontrolleret af kvalificerede fagfolk. Beretninger om hjælp på både personlige og arbejdsmæssige områder af livet bliver ligeledes dokumenteret.

Siden slutningen af 1980'erne er tusindvis af beretninger om hjælp og helbredelse på denne måde blevet fastholdt skriftligt og arkiveret.

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære