Tài liệu y tế

Biên soạn và xác minh các ca chữa lành

Biên soạn và xác minh các ca chữa lànhMột mặt thiết yếu trong công tác của Nhóm các chuyên gia khoa học y tế (MWF) là việc thu thập có hệ thống và xác minh các ca chữa lành xảy ra trên con đường tinh thần nhờ việc áp dụng lời dạy của Bruno Gröning. Những người bạn đã được chữa lành trong Hội thân hữu Bruno Gröning được dạy để có thể ghi chép lại các báo cáo thành công. Nhờ vậy mới có thể gây dựng được một mạng lưới quốc tế trong Hội thân hữu trong việc biên tập các ca chữa lành.

Khi biên tập một báo cáo thành công, tình trạng sức khoẻ của người được chữa lành trước và sau sự chữa lành sẽ được ghi lại chi tiết, sử dụng một bảng câu hỏi tương tự như một bảng mà các chuyên gia y tế dùng khi ghi chép lại bệnh sử của một bệnh nhân. Những báo cáo này sau đó sẽ được rất nhiều các bác sĩ trong MWF kiểm tra kĩ lưỡng. Xem xét trên góc độ y học, nếu còn thấy cần thiết thì sẽ phải thu thập thêm các tài liệu khác. Các bác sĩ của nhóm MWF sau đó sẽ yêu cầu được xem xét bất cứ các phát hiện trước đó mang tính chẩn đoán mà có liên quan, và sẽ yêu cầu người được chữa lành được khám bởi một đồng nghiệp y tế hoàn toàn độc lập không nằm trong nhóm MWF. Thông tin này, rồi theo sau đó là bình luận của một bác sĩ, sẽ được thêm vào báo cáo thành công.

Ngoài những báo cáo thành công trong y tế dành cho con người, những ca chữa lành ở động vật cũng được biên soạn và kiểm tra bởi các bác sĩ thú y trong nhóm MWF. Những báo cáo đầy ấn tượng về sự chữa lành đã được ghi chép lại – thậm chí là những ca chữa lành khỏi những bệnh mãn tính trầm trọng và y học thú y chính thống không thể ngờ đến.

Những báo cáo về những thay đổi không thể giải thích được ở thực vật nhờ ảnh hưởng của dòng lực chữa lành cũng được thu thập và xác minh bởi những chuyên gia có chuyên môn. Những báo cáo về giúp đỡ trong các mặt của cuộc sống cá nhân và trong nghề nghiệp cũng được biên tập lại.

Kể từ cuối những năm 1980, hàng ngàn trường hợp được giúp đỡ và chữa lành đã được ghi chép lại và đưa vào dữ liệu theo cách này.

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning