Medicinska dokumentacija

Zapisovanje in preverjanje ozdravitev

Medizinische DokumentationBistveni vidik dela medicinsko - znanstvene - strokovne skupine (MWF) je sistematično zapisovanje in preverjanje ozdravitev po duhovni poti, ki se zgodijo z uporabo učenja Bruna Gröninga. Zato se ozdravljene v skupnostih Kroga prijateljev Bruna Gröninga šola tako, da bi se poročila o uspehu strokovno zapisala. Tako se je lahko zgradila mednarodna mreža za zbiranje podatkov o ozdravitvah znotraj Kroga prijateljev.

Pri izdelavi poročila o uspehu na podlagi vprašalnika, podobno kakor pri klinični anamnezi, je podrobno opisano stanje ozdravljene osebe pred in po ozdravitvi. Takšno poročilo bo pri različnih zdravnikih MWF-a vsebinsko preverjeno. Istočasno pripravljena dokumentacija, ki je iz medicinskega vidika smiselna, gre naprej. Zdravniki MWF-a zahtevajo vse zbrane predhodne medicinske izvide in prosijo ozdravljenega, da naredi ponovni pregled pri lokalnem neodvisnem zdravniku. Dokumente dodajo k poročilu o uspehu in jih dopolnijo z zdravniškim komentarjem.

Poleg poročil o uspehu iz humane medicine so v MWF-u skupine veterinarjev, zajemajo tudi ozdravitve živali in veterinarsko preverjajo. Obstajajo neverjetna poročila o ozdravitvah težkih kroničnih bolezni, ob katerih noben veterinar ne bi več pričakoval ozdravitve.

Tudi poročila o neverjetnih spremembah zaradi delovanja zdravilne moči na rastlinah se zbirajo in preverijo pri pristojnih strokovnjakih. Prav tako so zajeta poročila o pomoči na osebnem in poklicnem področju.

Na ta način je bilo, od konca 80-ih let, tisoče pomoči in ozdravitev zapisanih in arhiviranih.

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Termini predstav v mnogih mestih po celem svetu

Založba Grete Häusler

Založba Grete Häusler: Velik izbor knjig, revij, CD-jev, DVD-jev in koledarjev

Znanstveniki imajo besedo

Znanstveniki imajo besedo: Zanimivi vidiki učenja Bruna Gröninga