Những buổi báo cáo thông tin

Những buổi báo cáo của các bác sĩ, các thày thuốc của nhóm chuyên ngành y học MWF

Các bác sỹ và thầy thuốc của nhóm MWF tổ chức thường xuyên các báo cáo thông tin về việc chữa bệnh bằng con đường tinh thần theo lời dạy của Bruno Gröning.

  • Những người được lành bệnh kể về việc họ đã khỏi những căn bệnh tâm lý, bệnh hữu cơ và cả những căn bệnh “không thể chữa được“ như thế nào.
  • Giới thiệu những ca lành bệnh có minh chứng y học và giải thích một cách dễ hiểu.
  • Các thính giả trong buổi báo cáo có thể tự mình cảm nhận được năng lượng chữa bệnh.
  • Các buổi báo cáo thông tin là dành cho tất cả mọi người không có sự ràng buộc nào và hoàn toànmiễn phí.

13359 Berlin · 14 Tháng 9 2024

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 14 Tháng 9 2024 19:00
place Kontakt: 0331-810991

13359 Berlin
person Arzt

13359 Berlin · 15 Tháng 9 2024

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 15 Tháng 9 2024 15:00
place Kontakt: 0331-810991

13359 Berlin
person Arzt

22119 Hamburg · 28 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Thứ sáu, 28 Tháng 6 2024 19:00
place Kontakt: 040 / 30 70 26 14, Bruno.Groening.HH@gmail.com

22119 Hamburg
person Arzt

24768 Rendsburg · 30 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 30 Tháng 6 2024 19:00
place Kontakt: 04825-4679999

24768 Rendsburg
person Arzt

24837 Schleswig · 29 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 29 Tháng 6 2024 19:00
place Kontakt: 04825-4679999

24837 Schleswig
person Arzt

27801 Dötlingen · 26 Tháng 10 2024

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 26 Tháng 10 2024 15:00
place Kontakt: 04431-9485562, b.riedemann@gmx.net

27801 Dötlingen

34414 Warburg · 04 Tháng 12 2024

local_activity Information lecture
event Thứ tư, 04 Tháng 12 2024 19:30
place Kontakt: 0174 9182909

34414 Warburg

34414 Warburg · 02 Tháng 10 2024

local_activity Information lecture
event Thứ tư, 02 Tháng 10 2024 19:30
place Kontakt: 0174 9182909

34414 Warburg

34414 Warburg · 07 Tháng 8 2024

local_activity Information lecture
event Thứ tư, 07 Tháng 8 2024 19:30
place Kontakt: 0174 9182909

34414 Warburg

35396 Gießen-Wieseck · 06 Tháng 11 2024

local_activity Information lecture
event Thứ tư, 06 Tháng 11 2024 19:00
place Kontakt: 01726131325

35396 Gießen-Wieseck

35578 Wetzlar · 14 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Thứ sáu, 14 Tháng 6 2024 19:00
place Kontakt: 0641 58777921

35578 Wetzlar

66424 Homburg · 16 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 16 Tháng 6 2024 10:30
place Kontakt: 0681 813119

66424 Homburg
person Heilpraktikerin

66606 St.Wendel-Urweiler · 16 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 16 Tháng 6 2024 16:00
place Kontakt: 0681 813119

66606 St.Wendel-Urweiler
person Heilpraktikerin

80335 München · 16 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 16 Tháng 6 2024 15:00
place Kontakt: 0152 33679214

80335 München
person Dr. med.

80335 München · 16 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 16 Tháng 6 2024 15:00
place Kontakt: 0152 33679214

80335 München
person Dr. med.

81476 München · 15 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 15 Tháng 6 2024 15:00
place Kontakt: 0152 33679214

81476 München
person Dr. med.

81476 München · 15 Tháng 6 2024

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 15 Tháng 6 2024 15:00
place Kontakt: 0152 33679214

81476 München
person Dr. med.

Cập nhật mới nhất: 05-06-2024

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning