Interview met dr. G. Blättner

Leider van de Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep (MWF)

G. Blättner

Meneer Blättner, waarom zet u zich als regulier arts zo vast overtuigd in voor genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning?

Ik ben er van overtuigd, dat iedere arts in deze tijd de plicht heeft zijn patiënten te helpen. Is het universitaire weten niet meer toereikend, moet men als arts ook andere wegen, die de patiënten kunnen helpen, onbevooroordeeld onderzoeken. Jaren geleden werd ik op Bruno Gröning en de Vriendenkring geattendeerd. Toen ik de onderzoeken van de berichtte genezingen zag, dat zelfs zwaar chronisch lijden eenvoudig was verdwenen, toen wist ik dat ik niet kan en mag zwijgen over dat wat hier gebeurt.

Er zijn toch nog vele andere wegen in de natuurgeneeskunde, echter ook op het gebied van geestelijk genezen. Waarom kiest u voor de Bruno Gröning-Vriendenkring?

Men moet prioriteiten stellen. De artsen, natuurgeneeskundigen en personen uit andere medische beroepen zetten zich naast hun beroepsverplichtingen in voor de MWF. Dan moet men al weten waarvoor men de tijd geeft. Voor mij persoonlijk is deze weg niet de enige, maar wel de waardevolste, omdat hij zo eenvoudig is. Het is mijn doel, mensen iets eenvoudigs te kunnen overdragen, kosteloos zichzelf te helpen. Dat is het wat wij in de huidige gezondheidssituatie nodig hebben. Mijn collega's en ik ervaren het bij onze lezingenreizen, in het bijzonder ook in de arme landen op deze aarde. Tijdens de lezing leggen wij de mensen uit hoe zij zich volgens de leer van Bruno Gröning kunnen openen voor de Heilstrom Heilstrom. Zeer veel van de toehoorders voelen direct de kracht in hun lichaam. Wij nemen ook al de eerste genezingen waar tijdens de lezing. Er vormen zich dan plaatselijke groepen en er ontstaat een eigen kracht, het groeit vanzelf, omdat het werkelijk helpt.

Wat is voor u als arts bijzonder belangrijk aan de leer van Bruno Gröning?

Naast de eenvoud en het feit dat het niets kost, is voor mij de natuurlijkheid en de duidelijkheid zo belangrijk. Ik benadruk het in mijn lezingen steeds weer, serieuze genezing langs geestelijke weg, of in de Vriendenkring of ergens anders, is open, duidelijk, niet geheimzinnig en mysterieus. Bruno Gröning benadrukte steeds weer dat hij niets nieuws zegt, uiteindelijk is het toch een oeroud weten met de woorden van onze tijd. Dit weten moet eigenlijk bekend zijn. Het was echter vergeten of vervalst. U vindt het in alle religies. En artsen uit het verleden, zoals bijv. Paracelsus, kenden deze dingen ook. De heer Gröning omschreef de Heilstrom ook als een hogere natuurkracht door God gegeven aan de mens. Deze kracht heeft duidelijke wetmatigheden, wie ze kent kan ze gebruiken.

In de onderzoeken van de genezingen binnen de Vriendenkring vinden we steeds weer bevestigd hoe de geneeskracht in mensen werkt, als de mens het toelaat. Hier zijn gedachten en gevoelens van heel groot belang. Genezing langs geestelijke weg is meer dan alleen maar energieopname, de genezingzoekende moet zelf iets doen. Zij kunnen bijv. maar moeilijk gezond worden als zij nog haten en jaloers zijn. Ook moet men de mensen dit omschakelings- en reinigingsproces weer duidelijk maken.
Hoe moeilijk is het voor velen om in te zien, dat optredende pijn, diarree, koorts of dergelijke reacties in het lichaam deel van de genezing kunnen zijn. De mens die op deze weg gezond wil worden moet leren om eindelijk weer zelf de verantwoording te nemen voor zijn gezondheid. Ook is er geen tegenspraak voor medische behandelingen. Men kan niet eenvoudig ophouden met alle medicijnen of zeggen: “Ik ga niet meer naar de arts omdat ik nu door de Heilstrom gezond word.” Nee, eisen kan men hier helemaal niets. Genezing is en blijft uiteindelijk - en daar kan men niet vaak genoeg de nadruk op leggen – een geschenk van God.

Voelt u zich nu ook genezer?

Om Gods wil, nee! Er kan geen mens genezen, genezen kan alleen God. Ik moet denken een woord van Bruno Gröning: “Niet ik genees – het helpt, het geneest de goddelijke kracht.” Ik geloof dat dit alles inhoudt. De genezing zoekende ervaart uit zichzelf de genezing door de hulp van God, wanneer hij zich weer opent voor de Heilstrom. Onze taak is het slechts om hem de handleiding te geven.

Waarom werd de Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep opgericht?

Het is voor mij een bijzondere vreugde, dat in de MWF afgevaardigden samenkomen uit bijna alle medisch beroepen. Artsen, natuurgeneeskundigen, genezers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen etc. Er is geen beroepsgebonden strijd onderling, niemand stelt zich boven de ander, het is een harmonisch samenwerken met wederzijds respect.
Een deel van het werk is de organisatie van de internationale lezingen, die door artsen en vrienden met een medische beroep worden gehouden. Dikwijls worden deze openbare lezingen zelfs samen gehouden of door psychologen aangevuld, als genezingen van drugs in het middelpunt van de lezing staan.
Een ander deel van het werk binnen de Vriendenkring is de bewerking van de genezingen in een succesbericht. Meer dan 400 afgevaardigden uit alle medische beroepen werken al op dit gebied als helper mee. In werkgroepen worden de berichten samen met artsen doorgesproken, gecontroleerd en zover mogelijk gedocumenteerd. Daarbij is er nog een intern journaal van de MWF, dat in elf talen wordt vertaald. In meerdere landen worden regelmatig congressen gehouden om samen ervaringen uit te wisselen.
De hele opbouw wereldwijd is zonder het werk van de vakgroep niet mogelijk.

Is de leer van Bruno Gröning een nieuwe religie?

Veel mensen geloven, als er over God en goddelijke kracht gesproken wordt, dat zij in de kerk of een of andere religieuze splinterpartij zijn. Zo ver zijn wij al van het natuurlijke af. Eigenlijk moet het weten van het bestaan van een hoogste wezen, een hoogste Geest, die de enige en grootste Arts is, voor iedere arts vanzelfsprekend zijn. Wij artsen en medische beroepsbeoefenaren kunnen alleen Zijn helper zijn. Het is voor ons geneeskundigen, heel belangrijk weer te ervaren, dat Hij er is en hoe Hij werkt en helpt, ook in de dagelijkse praktijk. De leer van Bruno Gröning, ik geloof dat het nu duidelijk moet zijn, staat boven de religies.
In de Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep zijn artsen vertegenwoordigd uit alle religies. De Moslim blijft Moslim, de Christen blijft Christen, de Jood blijft Jood. Ook hier stelt zich niemand boven de ander, het gaat om de mens, niet om de religie. Afgevaardigden van de vakgroep hebben succesvolle lezingenreizen gehouden in Israel en daarbij ook lezingen in Bethlehem en Hebron. Korte tijd later vlogen ze naar Teheran/Iran, om in de universiteit daar in het kader van een congres een lezing te houden over het werk van de MWF en de leer van Bruno Gröning. In India is de MWF, een van mijn collega's kreeg een uitnodiging om een lezing te houden in een universiteit in Peking.
Deze kracht kent geen Katholiek of Evangelisch, maakt geen onderscheid tussen Christenen en Joden, Moslims en Boeddhisten. Alleen het hart van de mens telt en zijn wil voor het goede.

Wat is uw wens voor de toekomst?

Juist in de laatste jaren hebben de internationale lezingen getoond hoe groot de interesse is in geestelijke genezing door de leer van Bruno Gröning, juist onder mijn collega's. Lezingen in grote universiteiten in de USA, Canada, Oost-Europa en Azië met duizenden geïnteresseerden geven mij het volle vertrouwen dat spoedig ook in Duitsland en de omliggende landen de toegang tot universiteiten mogelijk zal zijn. De tijdnood bepaalt een constructieve en open omgang met alternatieve genezingsmogelijkheden. Persoonlijke wereldaanschouwelijke conflicten kunnen niet meer van belang zijn, als het erom gaat mensen te helpen. Dit is het gebod in de huidige tijd: helpen, helpen en nog eens helpen. Daarvoor moet men al het goede benutten, of natuurgeneeskunde, reguliere geneeskunde of genezing langs geestelijke weg.

 

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning