Frivilligt arbejde

Næstekærlighedens værk

Frivilligt arbejdeBruno Gröning lagde vægt på at føre mennesker sammen i harmoni. Han henviste gang på gang til næstekærlighedens bud. "De skal vide, at De hører sammen. De skal elske Deres næste som Dem selv. Det er mit ønske, det er min vilje at dette sker, at mennesker finder sammen igen, så vil de alle få mulighed for at få hjælp."

De fleste mennesker kommer søgende efter hjælp til Bruno Gröning Vennekredsen, drevet af ønsket om at være raske. Dog trækker Heilstromikke kun sundhed, men også en ny livsfølelse med sig. Hjertet udvider sig, tryghed, fred og lykke flyder gennem mennesket, og en uanet kærlighed til livet griber sindet. Fra denne følelse opstår der hos mange helbredte ønsket om at give den nyvundne lykke videre. De vil hjælpe med i Bruno Grönings værk, for også at give andre mennesker mulighed for helbredelse og indre forvandling.

Bruno Grönings værk er et næstekærlighedens værk. Ligesom han aldrig selv tog penge for en helbredelse, modtager medarbejderne i Vennekredsen heller ikke i dag betaling. Hver aktivitet i Vennekredsen er frivillig. Kun omkostninger til f.eks. leje af lokaler samt fremstilling og forsendelse af undervisningsmateriale bliver godtgjort.

Bruno Gröning fremhævede hele tiden, at Gud er kærlighed og vil virke gennem mennesker. Men sand kærlighed kan man ikke betale, heller ikke lade sig betale for, den er en gave fra himlen. Når den er bestemmende for forbindelsen mellem mennesker, bliver der fred på jorden.

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære