Libervola kunlaboro

La agado de amo al proksimuloj

Freiwillige MitarbeitAl Bruno Gröning gravis renkontigi homojn en harmonio. Fojon post fojo li atentigis pri la ordono ami proksimulojn. "Vi sciu, ke vi devas esti kune. Vi amu vian proksimulon kiel vin mem. Jen mia deziro, jen mia volo, ke tio okazu, ke la homoj ree amikigu, kaj do la eblo de helpo estos donita al ciuj."

La plejparto de la homoj venas al la komunumo de Bruno Gröning kiel helposercantaj, pelataj de la deziro resanigi. Sed per la Heilstrom enfluis en ilin ne nur bona sano sed ankau nova vivosento. La koro malfermigas, protektateco, paco, kaj felico trafluas la homojn, kaj nesuspektata amo al la vivo regas ilian emocion. El tiu sento ekestas en multaj sanigintoj la deziro pludoni la nove akiritan felicon. Ili volas helpi en la agado de Bruno Gröning por havigi ankau al aliaj homoj la eblon sanigi kaj interne transformigi.

La agado de Bruno Gröning estas aktiva amo al proksimuloj. Tute same, kiel li neniam prenis monon pro sanigo, ankau hodiau ce la kunlaboro en la Amikaro ne okazas pagado. Cia aktivajo en la Amikaro estas sensalajra. Nur necesaj elspezoj, ekz. por luo de cambro, produktado de dissendado de instrumaterialo, estas repagataj.

Bruno Gröning konstante emfazis, ke Dio estas amo kaj volas efiki per homoj. Veran amon oni ne povas pagi, nek mem akcepti monon, gi estas donaco de la Cielo. Se gi direktas la interhomajn rilatojn, paco sur la Tero estos realigita.

 

Dokumentarfilm

Dokumenta filmo:
„La fenomeno
Bruno Gröning”

Kinejaj datoj en multaj urboj en la tuta mondo

Grete Häusler-Verlag

Grete-Häusler-Eldonejo: granda sortimento de libroj, magazinoj, KD-oj, DVD-oj, kaj kalendaroj

fwd

Sciencistoj sin esprimas: Interesaj aspektoj de la instruo de Bruno Gröning